AnasayfaArtvin'den HaberlerNORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMALARI TAKVİMİ İŞİYOR ATAMLAR 5 ARALIK’TA

NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMALARI TAKVİMİ İŞİYOR ATAMLAR 5 ARALIK’TA

NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMALARI TAKVİMİ İŞİYOR ATAMLAR 5 ARALIK’TA

1

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde norm kadro fazlası öğretmen atamaları 5 Aralık tarihinden itibaren yapılacak.

 

ARTVİN-Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde norm kadro fazlası öğretmen atamaları 5 Aralık tarihinden itibaren yapılacak.

Artvin Milli Eğitim müdürlüğü bünyesinde norm kadro fazlası öğretmen atamaları takvimi işliyor.

 

Artvin’de norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme süre 28 Kasım 2016 Tarihinde Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünce yayınlanan duyuruyla başladı. Başvurular okul müdürlüklerini 2 Aralık 2016 tarihine kadar yapılabilecek.

 

Başvurular en geç 2 Aralık 2016 tarihinde okul ve ilçe müdürlüklerince onaylanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek. Gerekli incelemelerin ardında atamlar 5 Aralık 2016 tarihinden itibaren yapılacak.

 

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

Yer değiştirmelerde şunlar esas alınacak;

 

“1. 17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

 1. 18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,

 

 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları

4.19/09/2016 tarihli ve 9853896 sayılı Genelge.

 

İlkeler

 

Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde;

1) Eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarda, norm kadro açığının bulunması,

2) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. maddesine göre işlem yapılması,

MADDE 53 – (1) Eğitim kurumunun ya da bölümün/eğitim kurumunda uygulanmakta olan mesleki ve teknik eğitim alanının kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders/alan kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır.

(2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanır. İl içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanların atamaları, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına yapılabilir; bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır.

(3) Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.

 

(4) Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, öncelikle bu madde kapsamında bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerle karşılanır.

 

(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir.

 

(6) Dönüştürülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, dönüşen eğitim kurumuna öğretmen olarak atanma şartlarını taşıması ve alanlarında norm kadro bulunması hâlinde hizmet puanı üstünlüğüne göre öncelikle bu eğitim kurumlarına atanır.

 

Genel Açıklamalar

 

Norm kadro fazlası öğretmenlerin başvuruları alınacak olup, tercihte bulunanlara en fazla 25 (yirmibeş) eğitim kurumu tercih hakkı verilecek ve hizmet puanı hesabında başvuruların son günü olan 02 Aralık 2016 tarihi esas alınacaktır.

 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 9´uncu maddesinin son fıkrası hükmünün de dikkate alınarak İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri norm kadro fazlası durumunda olan öğretmenleri ile eğitim kurumlarının öğretmen norm kadrolarıyla ilişkilendirilmemiş durumda olan öğretmenlerin başvuru işlemleri için;

 

 1. Öğretmenlerin il genelindeki eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalar yapılacaktır. Başvuruda tercihte bulunmayan ve bulunup atanamayan norm kadro fazlası öğretmenlerin görevli oldukları yerleşim yeri içerisinde alanı itibariyle ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına res´en atamaları yapılacaktır. Norm kadro fazlası / istihdam fazlası olup, bulunduğu il genelinde alanında boş norm kadro bulunmayan öğretmenler, kadrolarının bulunduğu okulda kalmaya devam edeceklerdir.

 

 1. Zorunlu hizmetini yapan norm kadro fazlası öğretmenler sadece zorunlu hizmet alanındaki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

 

 1. Rehberlik alanı atamalarında ilgi (b) Yönetmeliğin 21´inci maddesinin 4´üncü fıkrası gereği işlem yapılacaktır.

 

 1. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Talim Terbiye Kurulunun ilgili kararı çerçevesinde tercihte bulunması gerekmektedir.
 2. Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti Okul/Kurum Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Norm kadro fazlası olarak tespit edilen öğretmenlere Okul/Kurum Müdürlüklerince gerekli tebligatın yapılması sağlanacaktır. Atama işlemleri, ilçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenleri kapsadığından normun içinde olan (atama kararnamesinde norm kadro fazlası yazanlar hariç) öğretmenlerin başvurularının gönderilmemesi gerekmektedir.Not: Dönüşüm veya yöneticilik görevinden ayrılma vb. sebeplerle atama kararnamesinde norm kadro fazlası/ihtiyaç fazlası yazan öğretmenler normun içine dâhil olana kadar norm kadro ve ihtiyaç fazlasıdır.

 

 1. Norm kadro fazlası olarak tespit edilen öğretmenlere tebligatın yapıldığına dair tebellüğ belgesi ve branş bazında norm fazlası olan öğretmenlerin başvurunun son günü (02/12/2016) esas alınarak hesaplanan hizmet puanlarını gösterir form dilekçe ilgili takvim çerçevesinde okul /kurumlarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince ise Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Atama Şubesi´ne elden teslim edilecektir.
 2. Aylıksız izinli olan norm kadro fazlası öğretmenler atandıkları takdirde aylıksız izinlerini kesip diğer atanan öğretmenler ile birlikte göreve başlayacaklarını beyan ettikleri takdirde başvuru yapabilecektir.

 

 1. Kadrosu İl ve İlçe MEM´de bulunan öğretmenlerimiz, görev yaptığı kurumun kapatılması ve ders yükünün azalması nedeniyle norm fazlası durumuna düşen öğretmenlerimiz ekte gönderilen form dilekçe ile en fazla 25 eğitim kurumu tercih yapacaktır. Başvuru formu 2 (iki) nüsha düzenlenecek olup, bir nüsha Okul Müdürlüğünde muhafaza edilecek diğer nüshası ise İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 02.12.2016 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Atama Şubesi´ne teslim edilecektir.
 2. Atamalar takvimde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
 3. Ekli ihtiyaç listesinde herhangi bir eksiklik veya fazlalık tespit edildiğinde (atama08@meb.gov.tr)e-mail yolu ile Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Atama Şubesi´ne bildirilecektir.

 

 1. Münhal ilân edilen eğitim kurumlarına yargı kararı, soruşturma, atama iptal, bakanlık ataması vs. nedenlerle atama yapılması durumda eğitim kurumlarına atama yapılamayacaktır. Mazerete bağlı ek atamalar ve 2016 Eylül İsteğe Bağlı İl İçi İl Dışı ek atama iptalleri devam ettiğinden atamalar kontenjan modülündeki ihtiyaç kapsamında yapılacaktır.
 2. Norm kadro fazlası durumdaki öğretmenlerimiz, başvurularını hâlen görev yaptıkları Okul/Kurum Müdürlüklerine 28.11.2016 -02.12.2016 tarihleri arasında form dilekçe ile yapacaklardır.

 

 1. İl içerisinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

 

 1. Atamalar gerçekleştikten sonra iptal istekleri gerçekleştirilmeyecektir.
 2. Başvuru belgelerinin titizlikle incelenmesi, yukarıda belirtilen kriterlere uygun başvuruda bulunmayanların tercih formlarının Müdürlüğümüze gönderilmemesi, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
 3. Gerçek dışı beyanla tercihte bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılsa dahi iptal edilecektir. Sorumluluk öncelikle tercihte bulunacak öğretmenin, sonra da başvuruları kontrol / onay yetkisine sahip okul ve ilçe yöneticilerinindir.

 

 1. Atamalarla ilgili iş ve işlemlerin takvim doğrultusunda, tam, doğru ve zamanında gerçekleşmesinden eğitim kurumu müdürlükleri ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacaklardır.
 2. Bakanlığımızca her hangi bir atama veya yer değiştirme takvimi yayınlaması ya da duyuruyu etkileyecek mevzuat değişikliği olması durumunda yer değiştirme işlemleri Valiliğimizce iptal edilebilir ya da ertelenebilir.
 3. Başvuru süresi içerisinde duyurudaki eksik bilgi nedeniyle değişiklik yapılması ya da ihtiyaç olan okullara ait listelerde sistemden kaynaklı hatalı girişler yapılması nedeniyle güncelleme yapılabileceği göz önünde bulundurularak

Müdürlüğümüzün http://artvin.meb.gov.tr/ adresindeki “Duyurular” bölümü öğretmenler ve okul müdürlükleri ile ilçe milli eğitim müdürlüklerince takip edilecektir. Başvuru süresi içinde yer alan güncellemelerin dikkate alınmaması sonucu oluşan mağduriyetler ilgililerin sorumluluğunda olacaktır.

 1. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri esas alınacaktır.

 

Başvuruda Yapılacak İşlemler

 

Öğretmenler yer değiştirme takviminde belirtilen süre içinde;

1- Başvurular sadece Müdürlüğümüzce yayınlanan Başvuru Formunun elektronik ortamda doldurulması ile yapılacaktır.

2- Başvuru formu, tasdik ve imza işlemi için kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilerek okul/kurum müdürlüğünce onaylanacaktır.

3- Eğitim Kurumu müdürlüğü, form dilekçeyi onayladıktan (imza-kaşe-mühür) sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edecektir.

 

Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

1- Bakanlık atama alanı dışında başka bir alanda,

2- Gerekli şartları taşımadan,

3- Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle,

4- Öğretmenin kendisi tarafından yapılmayan başvurular,

5- Süresi içinde usule uygun yapılmayan başvurular,

6- Alanına uygun olmayan kurum tercihi ile yapılan başvurular,

7- Başvuru formunun usulüne uygun tanzim edilmemesi,

8- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Bilişim Teknolojileri alanındaki öğretmenlerin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında belirtilen öğrenim bilgileri şartına uygun olmayan eğitim kurumlarını tercihleri geçersiz sayılacaktır.

 

Tercihler

Norm kadro fazlası öğretmenler öncelikle kadrosunun bulunduğu yerleşim yeri ya da ilçedeki eğitim kurumlarını; daha sonra il geneli eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir. Norm kadro fazlası / istihdam fazlası olup yer değiştirmek isteyen öğretmenler, süresi içinde atanmak istediği kendi ilçesinde ve il genelindeki norm kadro açığı bulunan en fazla on (25) eğitim kurumunu tercihte bulunabileceklerdir.

 

Eğitim Kurumlarının Yapacağı İş Ve İşlemler

 

1- Norm kadro fazlası bulunan alanlardaki tüm öğretmenlerin hizmet puanını MEBBİS-Özlük Modülü üzerinden hesaplatarak,norm fazlası öğretmenleri tespit edecektir. Atamayı etkileyen bilgilerde hata-eksiklik olması durumunda gerekli düzeltme yapılacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait internet sitesinde yayınlanan Münhal Eğitim Kurumlan listesinde kendi eğitim kurumlarının durumunu kontrol edeceklerdir. Herhangi bir yanlışlık bulunması durumunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçilecektir.

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İş Ve İşlemler

 

1- Norm fazlası yer değiştirme kılavuzunu eğitim kurumu müdürlüklerine süresi içinde duyuracaklardır.

2- Yer değiştirme isteğinde bulunan norm kadro fazlası / istihdam fazlası öğretmenlerin bilgilerini kontrol edecekler, varsa eksik ve yanlış bilgilerin düzeltilmesini sağlayacaklardır.

3- Gerekli şartları taşımadığı veya bilgi ve belgelerinde eksiklik görülmesi nedeniyle kabul edilmeyen başvuruları, gerekçeleri ile birlikte ilgili öğretmenlere duyurulmak üzere eğitim kurumu müdürlüklerine iade edeceklerdir.

4- Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde il milli eğitim müdürlüğünün ilgili birimleriyle e-posta, telefon ve faks ile iletişim kuracaklardır.

I- DUYURUDA YER ALMAYAN HUSUSLAR

1- İş bu duyuruda yer almayan hususlar için A. İLGİLİ MEVZUAT bölümünde yer alan mevzuat hükümleri ile Bakanlığımızca yayınlanan genelge ve yazılardan yararlanılacaktır.

2- Duyuru ve ekleri ile ilgili güncellemeler ilgililerce resmi internet sitesinden takip edilecektir.”

HAYATİ AKBAŞ

2 3