AnasayfaArtvin'den HaberlerHOPA TSO YILIN SON MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

HOPA TSO YILIN SON MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

HOPA TSO YILIN SON MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

 

Oda Meclis Kurulu Başkanı Reşat AYDIN başkanlığında başlayan meclis toplantısına on iki meclis üyesinin tamamı katıldı

HOPA-Oda Meclis Kurulu Başkanı Reşat Aydın başkanlığında başlayan meclis toplantısına on iki meclis üyesinin tamamı katıldı. Toplam yirmi üç maddeden oluşan yoğun gündem ile başlayan toplantı yaklaşık üç saat sürdü. Yeni hizmet binasına geçmeden yapılan bu toplantı hem eski binadaki hem de 2016’nın son meclis toplantısı olarak gerçekleşti.

Toplantıya katılan meclis üyeleri Reşat Aydın (Meclis Bşk.),Gökhan Bıyıklı (Mec. Bşk. Vekili), Bülent Bayrak (Meclis Muh.Üyesi), Osman Akyürek (Meclis Üyesi), Metin Karaman (Meclis Üyesi), İsmet Başar (Meclis üyesi), Şükrü Aydemir (Muhasip Üye), Alişan Ender Topaloğlu (Meclis Üyesi), Hasan Durmuş (Meclis Üyesi ), Okan Poyraz (Meclis Üyesi ),  Zekeriya Yalçın (Meclis üyesi) ve Kemal Gazioğlu (Meclis Üyesi) yer aldı.

Gündemde şu maddeler yer aldı. Oda İç Yönergesi 23. Madde gereği toplantıya katılım durumunun kayıt altına alınması, Aylık Mizanın incelenmesi, İnşaatın son durumu ve kapalı şanjman vincinin satışa çıkarılması, Oda bünyesinde Limited Şirketi kurulması, Yeni hizmet binasındaki salonlara özel isim konulması, YKB Osman Akyürek’ in talebi üzerine meclis üyelerinin kabul toplantılardaki tutumları, Gürcistan’da açılan ofiste çalıştırılacak personel, Geçiş Belgelerinin Tiflis’ten aldırılması, YS Denetimleri ve Akreditasyon çalışmaları, Dış Ticaret Semineri, Meslek Komitelerine verilen eğitimleri, Nefes Kredisi Kampanyası, Kaymakam beye veda yemeği, Geleneksel hamsi şenlikleri,  Batum Build Fuarına katılımı, Ticaret sicili ve muhasebe eğitimlerine katılımı, Yeni hizmet binasındaki bilgisayarlar için güç kaynağı alımı, Tescilleri Yapılandırma kapsamında borcunu ödemeyen üyelerin askıya çekilmesi, Nace Kodu değişikliği, Hizmet binası işçilik ödemesi, Odaya kesilen faturalar ve Durmuşoğlu MÜH. LTD. ŞTİ. Hak edişinin değerlendirilmesi.

Saat 16’da başlayan toplantıya oda meclis üyelerinin tamamı katıldı. Meclis başkanı Reşat Aydın başkanlığındaki toplantıda ki toplantıda Oda iç Yönergesinin 23. Maddesinin (E) bendine göre toplantı katılım durumu değerlendirildi ve katılımın tam olduğu görüldü.

Gündemin ikinci maddesine geçilerek aylık mizan değerlendirilerek Mizanı İncele Komisyonu tarafından incelendiği görüldü ve aylık mizan meclis tarafından onaylandı.

Gündemin üçüncü maddesine geçilerek inşaatın son durumu değerlendirildi. 6 Aralık tarihinde yapılan Dış Ticaret Seminerinin ilk olduğu ve hafta sonu taşınılması için bir engel olmadığı daha önce planlandığı gibi 12 Aralık Pazartesi günü itibari ile taşınmaya başlanmasına ve gelecek hafta sonuna kadar taşınma işleminin tamamlanmasına karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesine geçilerek daha önce Yönetim Kuruluna verilen yetki neticesinde Odamız adına kurulacak şirket için ana sözleşme hazırlığı yapılmış ve ana sözleşme incelemesi tamamlanmıştır. Kurulacak şirketin unvanının Hopa Yatırım ve Ticaret Limited Şirketi olmasına, adresinin Kule dibi Mahallesi Turgay Ciner Caddesi Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Kat.3 olmasına, şirkete 10.000,00.-TL sermaye atanmasına ve şirket müdürlüğüne Hopa Ticaret ve Sanayi Odası’nın atanmasına, Tüzel kişiliği temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek’ in münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınmasına ve bu ana sözleşme onayı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden onay alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin beşinci maddesine geçilerek yeni hizmet binası salonlarına özel isim verilmesi konusu değerlendirildi ve meclis üyeleri fikirlerini yazılı bir şekilde aktardılar. Gizli oy açık tasnif sistemi ile yapılan oylamada 12 Meclis Üyesi ve Genel Sekreterin oyları açıldı ve 13 oyun tamamında oy birliği sağlandığı görüldü.

Gündemin altıncı maddesine geçilerek Meclis üyelerinin toplantı ve kabullerdeki tutumları hakkında değerlendirme yapıldı. Bazı toplantılarda protokol kurallarına uyma noktasında aksaklık olduğu tespitinde bulunuldu ve 2017 yılında bu konuda bir eğitim planlanmasına karar verildi.

Gündemin yedinci maddesi değerlendirilerek Gürcistan’da Batum Başkonsolosluğu nezdinde açılan ofiste dolu araçlarının belgelerinin kontrolü için görevlendirilecek personelin Batum Konsolosluğu tarafından gönderilen ve Türkiye’de okumakta olan Gürcü bir vatandaşla aylık 500 Lari maaş artı 30 Lari telefon bedeli olmak üzere Odamız ile sözleşme imzalandığı ve kendisinin 1 aylık deneme sürecinin ardından randıman alınması durumunda bu şekilde devam edilmesine karar verildi.

Gündemin sekizinci maddesine geçilerek Tiflis Büyük Elçiliğinde bulunan ve odamız tarafından en geç Cuma günü teslim alınması gereken Gürcistan Geçiş Belgelerinin Meclis üyelerimizden İsmet Başar ve Şükrü Aydemir tarafından teslim alınmasına ve tahakkuk edecek faturaların Oda tarafından ödenmesine karar verildi.

Gündemin dokuzuncu maddesine geçilerek KYS Denetimlerinin olumlu geçtiği ve denetim esnasında tespit edilen 5 minör hata konusunda KYT ve diğer personeller tarafından gerekli çalışmaların tamamlanarak denetçi firma Türk Loydu’ na gerekli kayıtların gönderildiği ve sonuçların Türk Loydu kurulunda yapılacak değerlendirme sonucunda tarafımıza bildirileceği aktarıldı. Akreditasyon denetimlerinin de 26 Aralık tarihinde gerçekleştirileceği ve gerekli hazırlıkların KYT ve Oda personelleri tarafından sürdürüldüğü kurula aktarıldı.

Gündemin onuncu maddesine geçilerek 6 Aralık dış ticaret eğitimleri değerlendirildi. Programın faydalı ve öneli olduğu fakat üyelerimizin az katılım göstermesinin hedeflenen düzeyin altında kalınmasına neden olduğu değerlendirildi. Eğitime katılanların destekler konusunda geniş kapsamlı bilgiliye ulaşma fırsatı yakaladığı kurula aktarıldı. Seminer sonunda yapılan Etkinlik değerlendirme sonuçlarının da yüksek olmasının eğitimin olumlu geçtiğini gösterdiği ifade edildi.

Gündemin on birinci maddesine geçilerek meslek komitelerine verilen Liderlik ve Zaman Yönetimi eğitiminin iyi geçtiği kurula aktarıldı. Eğitim kapsamının 2016 yıllık iş planı çerçevesinde belirlendiği ve program sıkışıklığı nedeniyle daha önceki yönetim kurulu kararlarında 15 Aralık olarak planlanan eğitimlerin öne çekilerek yapıldığı kurula aktarıldı.

Gündemin on ikinci maddesine geçilerek TOBB tarafından başlatılan Nefes Kredisi Kampanyası değerlendirilerek ekli taahhütname incelenerek 2.000.000 TL (iki milyon Türk Lirası) kampanya kapsamında TOBB’dan talepte bulunulmasına karar verildi.

Gündemin on üçüncü maddesine geçilerek ilçemizde görev yapan ve son kararnamelerle tayini çıkan ilçe kaymakamına 10 Aralık Cumartesi günü verilecek yemeğin diğer kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin ortak organize edileceği kurula aktarıldı. Yemeğe tüm meclisin katılmasına ve kendisine uygun görülecek bir hediye verilmesine, odamız adına tahakkuk edecek faturaların ödenmesine karar verildi.

Gündemin on dördüncü maddesine geçilerek her yıl geleneksel olarak yapılan hamsi şenlikleri değerlendirildi. Akreditasyon ve taşınma süreçlerinden dolayı şenliklerin Ocak ayında yapılmasına ve tarihin daha sonra belirlenmesine karar verildi.

Gündemin on beşinci maddesine geçilerek 9-11 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Batum Build Fuarına katılım değerlendirildi gerekli hazırlıkların yapılarak fuarın açılışında Oda adına orada stand açılmasına karar verildi. Bu konuda Meclis kurulundan Okan Poyraz ve İsmet Başar’ın görevlendirilmesine ve tahakkuk edecek faturaların oda tarafından ödenmesine karar verildi.

Gündemin on altıncı maddesine geçilerek Ticaret Sicili Harçlarının Odalarca Tahsili konusunda 10.12.2016 tarihinde TOBB’ da düzenlenecek olan eğitimlere Odamız Tic. Sicil Müdürü Ebru Kara ve Muhasebe Müdürü Handan Abanoz’ un katılmalarına bu kapsamda tahakkuk edecek tüm faturaların oda tarafından karşılanmasına karar verildi.

Gündemin on yedinci maddesine geçilerek yeni hizmet binasında kullanılacak olan bilgisayar güç kaynakları ile ilgili yapılan fiyat araştırması sonucunda Tuncmatik Newtech_Prox9_10KVA marka ürünün alınmasına karar verildi.

Gündemin on sekizinci maddesine geçilerek odamızdan tescil talebinde bulunan Alihan Otel Ekipmanları ve Tekstil Ürünleri İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. nin Odamızın 2359, Ticaret Sicilimizin 2446 numarasına 1. Dereceden 2. Meslek grubuma 47.51.05 Nace Kodu ile, ÇAĞRI ELEKTİRİK PROJE TAAH. TURİZM SAN. VE TİC. ANONİM ŞTİ. Hopa Şubesi’ nin Odamızın 2358, Ticaret Sicilimizin 2445 numarasına 1. Dereceden 5. Meslek Grubuna 43.21.01 Nace Kodu ile tescillerine karar verildi.

Gündemin on dokuzuncu maddesine geçilerek 6736 sayılı kanun uyarınca aidat borçları için yapılandırma kapsamına giren fakat ödemelerini yapmayan üyelerimizin tespit edilerek tekrar askıya çekilmesine karar verildi.

Gündemin yirminci maddesine geçilerek Harun Altunsoy’ un müracaatı üzerine Ticaret Sicilimizde kayıtlı olan 68.31.02 olan NACE Kodunun iş değişikliği nedeniyle 71.12.03 olarak değiştirilmesine karar verildi.

Gündemin yirmi birinci maddesine geçilerek Hizmet Binası inşaatında yapılan işçilik için taraflarca imza altına alınan tutanak ve gider pusulası karşılığında kurul kararı ile ödenmesi uygun görülerek ilgili personele talimat verilmiştir.

Gündemin yirmi ikinci maddesine geçilerek odaya kesilen faturalar değerlendirildi. Ve kesilen faturaların ödenmelerine karar verildi.

Gündemin yirmi üçüncü maddesine geçilerek yapılan incelemeler sonucu hak ediş raporuna istinaden fatura karşılığı şubat sonu ödenmek üzere çek verilerek ödenmesine karar verildi

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı sona erdirildi ve karar imza altına alındı

HAYATİ AKBAŞ