AnasayfaArtvin'den HaberlerARTVİNLİ ÇİFTÇİLER İÇİN HİBE DUYURUSU YAPILDI

ARTVİNLİ ÇİFTÇİLER İÇİN HİBE DUYURUSU YAPILDI

ARTVİNLİ ÇİFTÇİLER İÇİN HİBE DUYURUSU YAPILDI

 

Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma Projesi Yarı Açık Ahır ve Ağıl, Eş finansman (Hibe) Programı Duyurusu yapıldı.

Hayati Akbaş

ARTVİN-Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma Projesi Yarı Açık Ahır ve Ağıl, Eş finansman (Hibe) Programı Duyurusu yapıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma Projesi (AKAKP) kapsamında yarı açık ahır ve ağıl yapımı için eş finansman desteği verilecek.

Yapılan duyuruda, “İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden temin edilecek olan teknik özellikler çerçevesinde eş finansman desteğinden faydalanmak isteyenlerin başvuruları 13 Şubat 2017 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanılacak olup 27 Şubat 2017 tarihi akşamı saat 17.00’de sona erecek. Başvurular, bağlı olunan Artvin Merkez, Şavşat ve Yusufeli İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde kabul edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma Projesi (AKADP) Hakkında?

AKADP, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından UNDP ülke ofisinin teknik desteği ile uygulanmaktadır. AKADP’ın genel amacı Ardahan, Kars ve Artvin illerinde kırsal yoksulluğun azaltılmasıdır. Proje faaliyetleri küçük üretici ve tarım dışı işletme yatırımlarını, kırsal altyapı yatırımlarını ve kurumsal güçlendirme çalışmalarını kapsamaktadır.

Mevcut Durum Nedir?

Az gelişmiş iller olması göz önüne alınarak, AKADP Ardahan, Kars ve Artvin illerinde uygulanmaktır. Ardahan (Doğu Anadolu), Kars (Doğu Anadolu) ve Artvin (Karadeniz) Devlet Planlama Teşkilatı tarafından oluşturulan Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Endeksine (SEGE) göre Türkiye’nin 81 ili içerisinde sırasıyla 74, 67 ve 43. sıralarda bulunmaktadır. Ardahan ve Kars çok az gelişmiş iller kategorisi olan 5. kategoride, Ardahan ise 3. kategori iller arasında yer almaktadır. Artvin ili için genel SEGE sınıflandırması, özellikle daha yoksul küçük üreticiler göz önünde bulundurulduğunda önemli az gelişmişlik noktalarını maskelemektedir. Proje alanın büyük bir bölümünde, zorlu ekolojik şartlar (sert topografya, yüksek rakım, uzun ve sert kışlar, kısa üretim sezonları) ve ülkenin diğer bölgelerine olan uzaklık kırsal nüfusun durumu zorlaştırmaktadır. Tarımsal ve ekolojik şartlar üretim olanaklarını kısıtlamakta ve hayvancılık ana geçim kaynağı olmaktadır.

Misyonu Nedir?

2006 yılında oluşturulan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisine uygun olarak, AKADP’ın genel amacı Ardahan, Kars ve Artvin illerindeki kırsal yoksulluğun azaltılmasıdır. Proje yönetimi ve uygulamasındaki genel sorumluluğa sahip olan kurum T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıdır. UNDP’nin rolü Bakanlığa uygulama desteğinde bulunmaktır. Bu bağlamda, UNDP finansal planlama, insan kaynakları ve satın alma konularında projenin ademi merkeziyetçi yönetim yapısının düzenli işleyişine katkı sağlamaktadır. UNDP proje çıktılarının ülke programına katkıda bulunmasını sağlamakta aynı zamanda projenin ulusal düzeyde sahiplenilmesini, paydaşların katılımını ve proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemektedir.

Nasıl Çalışıyor?

UNDP uygulama desteği hizmetlerinin içinde fon akışı düzenlemeleri, Proje İdare Birimi’nin kurulması, yerel ve uluslararası teknik desteğin sağlanması, mali yönetim, denetim ve mal, hizmet ve inşaat işlerinin satın alması yer almaktadır. UNDP aynı zamanda kaynakların doğru kullanımını ve projenin hedeflenen çıktılara yönelik ilerleyişini izlemekte ve çeşitli raporlama mekanizmaları içerisinde ilerlemeleri raporlamaktadır.

Türkiye Nasıl Faydalanıyor?

Proje uygulama illerinin SEGE’ye göre alt kategorilerde yer aldığı düşünülürse, AKADP Türkiye’nin bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi yönünde katkıda bulunacaktır. Projenin beklenen yararları hayvansal üretim ve ilgili ürün verimliliğinin artışı, arazi ve emek verimliliğinin artışı, meyve sebze üretiminin artışı eş finansman ile finansmana erişimin arttırılması,  iş ve işletme yönetim bilgilisinin artması, ekonomik ve sosyal altyapı mera ve çiftlik arazilerine erişimin artırılması ve vergiye tabi üretim hacminin artmasıyla artan vergi gelirleri şeklinde gerçekleşecektir.