AnasayfaArtvin'den HaberlerARTVİN TSO SİCİL AFFI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

ARTVİN TSO SİCİL AFFI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

ARTVİN TSO SİCİL AFFI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

 

Artvin TSO Kamuoyunda Sicil Affı olarak bilinen düzenleme hakkında açıklama yaptı

Hayati Akbaş

ARTVİN– Artvin TSO Kamuoyunda Sicil Affı olarak bilinen düzenleme hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 33. maddesinde yer almıştır.

Bu maddede; 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1-  (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da; kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilir.”

(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.”

Özetle, yapılan geçici madde düzenlemesinde; kredi anapara, faiz taksidi, kredi kartı vb. ödemelerini aksatan gerçek ya da tüzel kişilerin bu ödemelerinin geciken kısmını bu Kanun maddesinin yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri ya da yeniden yapılandırmaları halinde kredi yada finans kuruluşları tarafından bu durum dikkate alınmayabilir denilmektedir.

 

Getirilen düzenlemenin en büyük faydası; kredi ve finans kuruluşlarının kredi vermeyi arzu etmesine rağmen mevzuatın izin vermemesi nedeniyle kredi veremedikleri gerçek veya tüzel kişilere kredi kullandırma imkânı getirmesidir.

 

Yapılan bu son düzenleme ile gecikmiş borcunu 27.01.2017 tarihinden itibaren 6 ay içinde ödeyen gerçek ya da tüzel kişilere borçlarını yeniden yapılandırma veya yeni kredi kullandırmaları halinde, bankalara hukuki ya da cezai bir sorumluluk doğmayacaktır.

Kısaca, kredi ve finans kuruluşlarının önünde mevzuat açısından bir engel kalmamış ve daha rahat kredi kullandırmalarının önü açılmıştır.

Üyelerimize duyurulur.

 

İş dünyası ve vatandaşlarımız için son derece yararlı olacağını düşündüğümüz bu düzenlemenin, bankalarımız tarafından da yapıcı yönde değerlendirileceğine inanıyor, bol kazançlı günler diliyoruz.