AnasayfaArtvin'den HaberlerARTVİN BELEDİYESİ ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI AÇIKLANDI

ARTVİN BELEDİYESİ ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI AÇIKLANDI

ARTVİN BELEDİYESİ ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI AÇIKLANDI

ARTVİN BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİ ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ OTURUMUNDA ALINAN KARARLAR AÇIKLANDI

ARTVİN- Artvin Belediye Meclisinin 2016 dönemi Aralık ayı olağanüstü oturumunda alınan kararlar açıklandı. Alınan kararlar şunlar oldu.

Madde-1) 16.11.1993 tarih ve 54 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Dolmuş Minibüsleri Yönetmeliği, 07.12.2005 tarih ve 54 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Özel Servis Araçları Yönetmeliği ve 03.07.2013 tarih ve 40 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Taksi Durakları Çalışma Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılarak yerine  güncellenerek hazırlanan yeni “Ticari Taksi, Öğrenci Servis, Personel Servisi ve Dolmuş Minibüsü Araçları Çalışma Yönetmeliği” çıkarılması hususu 02.11.2016 tarihli Belediye Meclisine sunulmuş ve Belediye Meclisinin  02.11.2016 tarih ve 112 sayılı  Kararına ile  Belediye Meclis üyeleri arasından ve Belediye İlgili personellerinden “Ulaşım Komisyonu”  Kurulmasına, Kurulan Komisyonca daha detaylı incelemeler yapılarak bir sonraki Meclis Toplantısında tekrar görüşülmesine karar verilmiştir.

07.12.2016 tarihli Olağan Meclis toplantısında 07.12.2016 tarih ve 137 sayılı Meclis Kararı ile Kurulan Ulaşım Komisyonunca incelenen yönetmelik ile ilgili eksikliklerin giderilerek ve düzeltilerek Meclise sunulmasına karar verilmiş olup;

Belirtilen eksikliklerin düzeltilerek Meclisimize sunulan Yönetmelik’te  Belediye Meclisince Mutabık kalınarak,  “Ticari Taksi, Öğrenci Servis, Personel Servisi ve Dolmuş Minibüsü Araçları Çalışma Yönetmeliğinin uygunluğuna  Belediye Meclisinin 14.12.2016 günlü 2016 yılı 2 inci olağanüstü oturumunda oybirliği ile karar verildi.

Madde-2) 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 27.12.2012 gün ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren “Sabit  Mobil Haberleşme Altyapısı ve Şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine ilişkin yönetmeliği ve bu faaliyetlerin ücretlendirilmesine ilişkin belirlenen gelir kalemlerimizin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.12.2016 gün ve 4719  sayılı yazısı ve eki Meclise okunarak gereği görüşüldü.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 27.12.2012 gün ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren “Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine ilişkin yönetmeliği”  ile bu faaliyetlerin ücretlendirilmesine ilişkin düzenlemeler getirilmiş ve bu hükme istinaden aşağıda belirtilen ücret tarifelerinin 01.01.2017 tarihinden geçerli olacak şekilde kararda belirtildiği gibi tespitine Belediye Meclisinin 14.12.2016 günlü 2016 yılı 2 inci olağanüstü oturumunda oybirliği ile karar verildi.

Madde-3) 13 Temmuz 2005 gün ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 85 inci maddesinin (b) bendi ile değişik 237 sayılı taşıt kanununun 10 uncu maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Taşıt Kanununa tabi olduğu ancak; İl özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin kendi Meclislerinin kararları ile taşıt edine bilecekleri” hükmü kapsamında; İlimize yoğun kar yağışı nedeni ile Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediye Başkanlığımızın 12.12.2016 tarih ve 4751 sayılı yazısı ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından Kar Küreme ve Tuzlama Aracı talep edilmiş, Söz konusu talebin karşılanması halinde belirtilen araçların Değer Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek fiyatla satın alınmasının uygunluğuna  Belediye Meclisinin 14.12.2016 günlü 2016 yılı 2 inci olağanüstü oturumunda oybirliği ile karar verildi.

Gündemde başka konu bulunmadığından tutulan tutanak üyelere okundu, oy birliği ile onaylanarak 14/12/2016 günlü 2016 yılı 2 inci olağanüstü oturumuna son verildi”.

HAYATİ AKBAŞ