AnasayfaArtvin'den HaberlerKASIM AYI İL GENEL MECLİSİ KARARLARI AÇIKLANDI

KASIM AYI İL GENEL MECLİSİ KARARLARI AÇIKLANDI

KASIM AYI İL GENEL MECLİSİ KARARLARI AÇIKLANDI

 

Artvin İl Genel Meclisi Kasım Ayı İl Genel Meclisi Kararlarını açıklandı

ARTVİN-Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda bu ay İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 19 gündem maddesini ele alarak karara bağladı.

İl Genel Meclisi Mart ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu ve başkan vekillerinin başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 19 konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı.

Kasım ayı toplantılarında İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

Madde 1: İlimiz Özel İdaresinin 2017 yılı bütçesi ile izleyen iki yılın gelir ve gider bütçesinin tetkik ve karara bağlanması.

K A R A R:    İl Encümenimizin 20.09.2016 tarih ve 149 sayılı kararı ile tetkik ve tasdiki için Meclisimize tevdii olunan; İlimiz Özel İdaresinin 2017 yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile 2016 yılı Bütçe Kararnamesi üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince 2017 yılı ve izleyen iki yıl bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek olan raporun, Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin süresi içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 2: Artvin Defterdarlık Milli   Emlak   Müdürlüğünün   yazılarına   istinaden, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Merkez İlçesi, Dere Mahallesi, İnönü Caddesinde bulunan 1.156,30 M²’lik İl Özel İdaresi Hizmet Binasının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satış yada trampa yapılmasının görüşülmesi.

K A R A R:     Artvin Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 11.10.2016 tarih ve 6903 sayılı yazılarına istinaden, dağınık vaziyette bulunan birimlerin bir araya toplanarak hizmetlerin daha verimli ve etkin yürütülmesi maksadıyla, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi, İnönü Caddesinde tapuda F47-C-07-A-3-D pafta, 572 ada ve 6 nolu parsel üzerinde bulunan 1.156,30 M²’lik İl Özel İdaresi hizmet binası olarak kullanılmakta olan beş katlı taşınmazın hizmet binası olarak kullanılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca Artvin Defterdarlığına satış veya trampa edilmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3: Artvin  İli  Ardanuç  İlçesine  bağlı  Tepedüzü  Köyü  sınırları  içerisinde yer  alan tapuda 112 ada ve 12 nolu parsel üzerine Yaşar Kavaklı tarafından yapımı planlanan “Sanayi Alanı” (Pellet Fabrikası) projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R:   İl Genel Meclisimizin 07/10/2016 tarih ve 100 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Ardanuç İlçesine bağlı Tepedüzü Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 112 ada ve 12 nolu parsel üzerine Yaşar Kavaklı tarafından yapımı planlanan “Sanayi Alanı” (Pellet Fabrikası) projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili 13/10/2016 tarih ve 16 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Ardanuç İlçesine bağlı Tepedüzü Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 112 ada ve 12 nolu parsel üzerine Yaşar KAVAKLI tarafından yapılması planlanan “Sanayi Alanı” (Pellet Fabrikası) projesine ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca olmadığından, hazırlanan 22376 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 22377 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 4 : Milli Eğitim  Bakanlığı, Eğitim  Bölgeleri ve  Eğitim Kurulları  Yönergesinin 17. maddesinin (j) bendine istinaden Eğitim Bölgesi Danışma Kuruluna 1 üye belirlenmesi.

K A R A R : İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 11/10/2016 tarih ve 11157516 sayılı yazılarına istinaden, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Kurulları Yönergesinin 17. maddesinin (j) bendi gereğince Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu oluşturulacağından, Yerel Yönetimi temsilen İl Genel Meclisi üyelerinden 1 üyenin belirlenmesi üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Kurulları Yönergesinin 17. maddesinin (j) bendi gereğince, Eğitim Bölgesi Danışma Kuruluna yerel yönetimi temsilen İl Genel Meclisi üyelerinden Selman Güney’in görevlendirilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 5 : İlimiz İl Genel Meclisi üyelerinden Ertan TURAN’ın izinli sayılması.

K A R A R : İlimiz İl Genel Meclisi üyelerinden Ertan Turan tarafından verilen 01/11/2016 tarihli dilekçesine istinaden, 04/11/2016-06/11/2016 tarihleri arasında iş gezisi için Ukrayna’ya gidecek olan İl Genel Meclisi üyesi Ertan Turan’ın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 21. maddesi hükümleri uyarınca 04/11/2016-06/11/2016 tarihleri arasında izinli sayılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 6 : Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Salkımlı Köyü sınırları içerisinde “Bakım, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Dinlenme Tesisi” olarak planlanan 129 ada, 4 ve 5 numaralı parsellerin yapılaşma koşulunun emsal değerine ait hazırlanan imar planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması.

K A R A R : Artvin İli, Merkez İlçesine bağlı Salkımlı Köyü sınırları içerisinde “Bakım, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Dinlenme Tesisi” olarak planlanan tapuda 129 ada, 4 ve 5 numaralı parsellerin Emsal=0.25 olan yapılaşma koşulunun Emsal=0.50 olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 7: Artvin Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün yazılarına istinaden, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Merkez İlçesi, Dere Mahallesi, İnönü Caddesinde bulunan 1.156,30 M²’lik İl Özel İdaresi Hizmet Binasının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 02/11/2016 tarih ve 104 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Artvin Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün yazılarına istinaden, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Merkez İlçesi, Dere Mahallesi, İnönü Caddesinde bulunan 1.156,30 M²’lik İl Özel İdaresi Hizmet Binasının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satışı ile ilgili 07/11/2016 tarih ve 23 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 11/10/2016 tarih ve 6903 sayılı yazılarına istinaden, dağınık vaziyette bulunan birimlerin bir araya toplanarak hizmetlerin daha verimli ve etkin yürütülmesi amacıyla, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi, İnönü Caddesinde tapuda F47-C-07-A-3-D pafta, 572 ada ve 6 nolu parsel üzerinde bulunan 1.156,30 M²’lik İl Özel İdaresi hizmet binası olarak kullanılmakta olan beş katlı taşınmazın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca Artvin Defterdarlığına satışının yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 8: İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Geçitli,  Harmanlı,  Karlı ve  Artvin  Merkez İlçesine bağlı Vezirköy, Seyitler ve Varlık Köyleri ile Ardahan İli Merkez İlçesine bağlı Bağdaşen Köyü arasında aynı zamanda iki İl sınırında meydana gelen sınır ihtilafının çözümü.

K A R A R : Artvin İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 14/10/2016 tarih ve 6984 sayılı yazılarına istinaden, İlimiz Ardanuç İlçesine bağlı Geçitli, Harmanlı, Karlı, Artvin Merkez İlçesine bağlı Vezirköy, Seyitler ve Varlık Köyleri ile Ardahan İli Merkez İlçesine bağlı Bağdeşen Köyü arasında aynı zamanda iki İl sınırını meydana getiren alanda oluşan sınır ihtilafının çözümüne ilişkin İl İdare Kurulunca alınan 04/10/2016 tarih ve 2016/46 sayılı Mütalaa kararı ve bu karara ait düzenlenen dosya muhteviyatının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 9: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez, Murgul, Şavşat ve Yusufeli İlçelerinde bulunan toplam 11 kalemde yazılı taşınmazların, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satışının görüşülmesi.

K A R A R : Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçesinde 5, Murgul İlçesinde 2, Şavşat İlçesinde 3 ve Yusufeli İlçesinde 1 olmak üzere toplam 11 kalemde yazılı İşyeri, Bahçe, Zeytinlik, Tarla, Arsa ve Bina niteliğindeki taşınmazların, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satışına ilişkin talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 10: Artvin İli Şavşat İlçesine bağlı Köprüyaka Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 113 ada, 6 ve 10 numaralı parsel üzerine S.S.Şavşat Sahara Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yapımı planlanan “Küçük Sanayi Alanı” projesine ait ilave imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması.

 K A R A R :  Artvin İli, Şavşat İlçesine bağlı Köprüyaka Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 113 ada, 6 ve 10 numaralı parsel üzerine S.S.Şavşat Sahara Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yapımı planlanan “Küçük Sanayi Alanı” projesine ait hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave İmar Planı ile 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 11: İlimiz Arhavi İlçesine  bağlı  Dülgerli, Yıldızlı  ile  Başköy  Köylerinin  İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 06/10/2016 tarih ve 99 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz Arhavi İlçesine bağlı Dülgerli, Yıldızlı ile Başköy Köylerinin İçme Suyu ihtiyacının karşılanmak üzere memba tahsisi ile ilgili 11/10/2016 tarih ve 15 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanun, 5286 sayılı ile 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 2. maddesinin (e) bendi gereğince, İlimiz Özel İdaresince ön projesi tamamlanan, İlimiz Arhavi İlçesine bağlı Dülgerli Köyü sınırları içerisinde Q=2.5 lt/sn verimli Eskuvat membasının Q=2.5 lt/sn’lik kısmının İlimiz Arhavi İlçesine bağlı Dülgerli, Yıldızlı ile Başköy Köylerinin içme suyu ihtiyaçlarında kullanılmak üzere memba tahsisine itiraz bulunmadığından itirazsız memba tahsisi yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 12: Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Ormanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 189 ada, 10 ve 11 numaralı parseller üzerine yapımı planlanan “Günübirlik Tesis Alanı” projesine ait imar planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R :  İl Genel Meclisimizin 07/10/2016 tarih ve 101 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Ormanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 189 ada, 10 ve 11 numaralı parseller üzerine yapımı planlanan “Günübirlik Tesis Alanı” projesine ait imar planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili 17/10/2016 tarih ve 17 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Merkez İlçesine bağlı Ormanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 189 ada, 10 ve 11 numaralı parseller üzerine yapılması planlanan “Günübirlik Tesis Alanı” projesine yönelik hazırlanan İmar Planı değişikliğinde sakınca olmadığından hazırlanan 22537-1 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 22538-1 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 13: Mülkiyeti İl  Özel İdaresine  ait 14  kalemde yazılı  taşınmazların, 222  sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa istinaden, Milli Eğitim Bakanlığının muvafakati olmadıkça alınamaz, satılamaz ve başka hizmetlere tahsis olunamaz şerhi konularak Köy Tüzel Kişiliklerine devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 03/10/2016 tarih ve 95 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 14 kalemde yazılı taşınmazların, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa istinaden, Milli Eğitim Bakanlığının muvafakati olmadıkça alınamaz, satılamaz ve başka hizmetlere tahsis olunamaz şerhi konularak Köy Tüzel Kişiliklerine devredilmesi ile ilgili 11/10/2016 tarih ve 22 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

1-Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Fıstıklı Köyünde tapuda 115 ada ve 2 nolu parselde kayıtlı 285,76 M²’lik kargir 1 katlı okul binası ve arsası,

2-Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Pırnallı Köyünde tapuda 152 ada ve 25 nolu parselde kayıtlı 1.302,32 M²’lik kargir ilköğretim okulu binası, lojman ve uygulama bahçesi,

3-Artvin İli Ardanuç İlçesine bağlı Bereket Köyünde tapuda 172 ada ve 8 nolu parselde kayıtlı 1.380,41 M²’lik kargir okul lojmanı ve bahçesi,

4-Artvin İli Ardanuç İlçesine bağlı Karlı Köyünde tapuda 112 ada ve 1 nolu parselde kayıtlı 757,41 M²’lik kargir okul ve uygulama bahçesi,

5-Artvin İli Ardanuç İlçesine bağlı Ovacık Köyünde tapuda 118 ada ve 39 nolu parselde kayıtlı 757,41 M²’lik kargir okul ve bahçesi,

6-Artvin İli Murgul İlçesine bağlı Damar Köyünde tapuda 137 ada ve 45 nolu parselde kayıtlı 9.524,12 M²’lik arsa ve üzerinde 1 okul ve 4 lojman,

7-Artvin İli Murgul İlçesine bağlı Damar Köyünde tapuda 137 ada ve 187 nolu parselde kayıtlı 2.560,78 M²’lik kargir 2 katlı okul binası ve arsası,

8-Artvin İli Şavşat İlçesine bağlı Köprülü Köyünde tapuda 133 ada ve 16 nolu parselde kayıtlı 450,00 M²’lik arsa,

9-Artvin İli Şavşat İlçesine bağlı Meydancık Mısırlı Köyünde tapuda 449 ada ve 11 nolu parselde kayıtlı 1.146,32 M²’lik ilköğretim okulu binası ve müştemilatı ile bahçesi,

10-Artvin İli Yusufeli İlçesine bağlı Küplüce Köyünde tapuda 101 ada ve 7 nolu parselde kayıtlı 23.404,32 M²’lik kargir okul lojmanı, yurt binası ve arsası,

11-Artvin İli Yusufeli İlçesine bağlı Küplüce Köyünde tapuda 101 ada ve 451 nolu parselde kayıtlı 3.968,46 M²’lik bahçe,

12-Artvin İli Yusufeli İlçesine bağlı Kılıçkaya Köyünde tapuda 141 ada ve 16 nolu parselde kayıtlı 33.139,56 M²’lik bahçeli 3 katlı betonarme okul, 4 katlı betonarme öğrenci yurdu, 5 katlı betonarme lojman ve müştemilatı,

13-Artvin İli Yusufeli İlçesine bağlı Kılıçkaya Köyünde tapuda 140 ada ve 9 nolu parselde kayıtlı 1.036,52 M²’lik yatılı ilköğretim okulu arsası,

14-Artvin İli Yusufeli İlçesine bağlı Kılıçkaya Köyünde tapuda 114 ada ve 16 nolu parselde kayıtlı 3.687,25 M²’lik tek katlı Kargir ilkokul binası ve bahçesi niteliğindeki taşınmazların, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Geçici Maddeler başlıklı 1.maddesi gereğince “… bu mallar Milli Eğitim Bakanlığının muvafakati alınmadıkça satılamaz ve başka hizmetlere tahsis olunamaz” şerhinin konularak 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca Köy Tüzel Kişiliklerine bedelsiz devredilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 14 : Artvin  İli  Merkez  İlçesine  bağlı  Salkımlı  Köyü  sınırları  içerisinde  “Bakım, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Dinlenme Tesisi” olarak planlanan 129 ada, 4 ve 5 numaralı parsellerin yapılaşma koşulunun emsal değerine ait hazırlanan imar planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Genel Meclisimizin 07/11/2016 tarih ve 108 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Merkez İlçesine bağlı Salkımlı Köyü sınırları içerisinde “Bakım, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Dinlenme Tesisi” olarak planlanan 129 ada, 4 ve 5 numaralı parsellerin yapılaşma koşulunun emsal değerine ait hazırlanan imar planı değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili 14/11/2016 tarih ve 18 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Merkez İlçesine bağlı Salkımlı Köyü sınırları içerisinde “Bakım, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Dinlenme Tesisi” olarak planlanan tapuda 129 ada, 4 ve 5 numaralı parsellerin Emsal=0.25 olan yapılaşma koşulunun Emsal=0.50 olarak değiştirilmesine yönelik imar planı değişikliğinde sakınca olmadığından, hazırlanan 23071-1 pin nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 23073-1 pin nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 15 : Artvin İli Şavşat İlçesine bağlı Köprüyaka Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 113 ada, 6 ve 10 numaralı parsel üzerine S.S.Şavşat Sahara Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yapımı planlanan “Küçük Sanayi Alanı” projesine ait ilave imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R :  İl Genel Meclisimizin 11/11/2016 tarih ve 112 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Şavşat İlçesine bağlı Köprüyaka Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 113 ada, 6 ve 10 numaralı parsel üzerine S.S.Şavşat Sahara Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yapımı planlanan “Küçük Sanayi Alanı” projesine ait ilave imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması ile ilgili 17/10/2016 tarih ve 17 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

Artvin İli, Şavşat İlçesine bağlı Köprüyaka Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda 113 ada, 6 ve 10 numaralı parsellerin 1/1000 ölçekte F48-b-22-d-3-a, F48-b-22-d-3-b 1/5000 ölçekte F48-b-22-d paftada toplam 2.096,41 M²’lik alan üzerine S.S.Şavşat Sahara Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yapımı planlanan “Küçük Sanayi Alanı” projesine ait hazırlanan İlave İmar Planında sakınca olmadığından, hazırlanan 23075-1 pin nolu 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Değişikliği (1 pafta) ile 23076-1 pin nolu 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının, (2 pafta) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 16: İl  ve  İlçe  İnsan  Hakları  Kurullarının  Kuruluş, Görev  ve  Çalışma  Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 5/b. maddesi gereğince İl İnsan Hakları Kuruluna İl Genel Meclisi üyelerinden 1 üye belirlenmesi.

K A R A R: Artvin Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğünün 16/11/2016 tarih ve 7885 sayılı yazılarına istinaden, 23/11/2003 tarih ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 5/b. maddesi gereğince İl İnsan Hakları Kurulu üyelerinin yeniden belirlenecek olmasından dolayı İl İnsan Hakları Kurulunda görev almak üzere İl Genel Meclisi üyeleri arasından bir üyenin isminin belirlenmesi üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,

İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 5/b. maddesi gereğince, İl İnsan Hakları Kuruluna İl Genel Meclisi üyelerinden Mehmet Akalın’ın görevlendirilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 17: 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Artvin İl Özel İdaresinin Denetimi  sonucu Sayıştay Başkanlığınca düzenlenen 2015 yılına ait Denetim Raporunun Meclisin bilgisine sunulması.

K A R A R : 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uyarınca, Artvin İl Özel İdaresinin 2015 yılı denetimi sonucunda düzenlenen Sayıştay Başkanlığının 20/10/2016 tarih ve 2016-86/43757 sayılı yazıları ekinde gönderilen “Sayıştay Denetim Raporu” 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Denetimin Kapsamı ve Türleri başlıklı 38. maddesine istinaden “… Denetime ilişkin sonuçlar Kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.” Denilmektedir.

6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uyarınca, Artvin İl Özel İdaresinin 2015 yılı denetimi sonucunda düzenlenen Sayıştay Denetim Raporunun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 38. maddesine istinaden Meclisin bilgisine sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 18: İlimiz Özel İdaresinin 2017 yılı bütçesi ile izleyen iki yılın gelir ve gider bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

K A R A R : İl Encümenimizin 20/09/2016 tarih ve 149 sayılı kararı ile tetkik ve tasdiki için Meclisimize tevdii olunan; İlimiz Özel İdaresinin 2017 yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile 2017 yılı Bütçe Kararnamesi üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince 2017 yılı ve izleyen iki yıl bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesi sonucu düzenlenen 25/11/2016 tarih ve 24 sayılı rapor ile Meclisimize sunulan Bütçe ve bağlı belgeler üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesinin;

1-(a) fıkrasına istinaden 11 maddelik 2017 yılı Bütçe Kararnamesi madde madde ve bağlı cetvellerin yapılan açık oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile,

2- kurumsal kodlaması yapılan ve Yönetmeliğin 29. maddesinin (b) fıkrasına göre 2017 ve izleyen iki yıl gider bütçesinin açık oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile,

3- Yönetmeliğin 29. maddesinin (c) fıkrasına istinaden 2017 yılı gelir bütçesinin, ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyine göre yapılan açık oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile,

4-Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları toplamları üzerinden birinci düzeyinde yapılan açık oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45. maddesi hükümleri uyarınca 2017 ve izleyen iki yıl bütçesinin kabulüne, yapılan açık oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 19: 10.04.2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi hükümleri uyarınca iptal ve ihdas edilen norm memur kadro cetvellerinin görüşülmesi.

K A R A R : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine istinaden “Norm Kadro İlke ve Standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını İl Özel İdareleri yapar veya yaptırır.” denilmektedir.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 07.05.2014 tarih ve 28933 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde mahalli idareler personelinin görevde yükselme sınavı 25.09.2016 tarihinde yapılmış olup, Görevde Yükselme Eğitim sonucunda sınava katılarak başarılı olan Şef, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Mühendislik kadrolarına asaleten atamaları yapılan ve 10.04.2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. ve 11. maddeleri hükümleri uyarınca;

-İl Özel İdaresi Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 3.dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan Semiha Leventoğlu’nun 3 dereceli Şef kadrosuna,

-İl Özel İdaresi Yardımcı Hizmetler Sınıfında 7.dereceli Hizmetli kadrosunda görev yapan Sibel Eralp Yusumut’un Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 5.dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmesi kadrosuna,

-İl Özel İdaresi Yardımcı Hizmetler Sınıfında 10.dereceli Hizmetli kadrosunda görev yapan Enis Öz’ün Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 5.dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna,

-İl Özel İdaresi Genel İdare Hizmetler Sınıfında 3.dereceli Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapmakta olan Aykut Değirmenci’nin Teknik Hizmetler Sınıfında 2.dereceli Mühendislik kadrosuna atanmasının Meclisin bilgisine,

-İl Özel İdaresi Teknik Hizmetler Sınıfında 4.derece Tekniker kadrosunda görev yapmakta olan Murat Çelik’in kadrosunun iptal edilerek 3.derece Tekniker kadrosunun,

-İl Özel İdaresi Yardımcı Hizmetleri Sınıfında 10.derece Hizmetli kadrosunda görev yapmakta olan Gülzade Karakür’ün kadrosunun iptal edilerek 7.derece Hizmetli kadrosunun ihdas edilmesine, ekli boş kadro ve dolu kadro değişikliği cetvellerinde gösterilen kadroların yeniden iptal ve ihdas edilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

HAYATİ AKBAŞ