AnasayfaArtvin'den HaberlerHOPAPORT YEŞİL LİMAN OLMAYA HAZIRLANIYOR

HOPAPORT YEŞİL LİMAN OLMAYA HAZIRLANIYOR

HOPAPORT YEŞİL LİMAN OLMAYA HAZIRLANIYOR

 

HOPAPORT tarafından Yeşil Liman olma yolundaki çalışma ve eğitimlerde sona gelindi.

Hayati Akbaş

HOPA– HOPAPORT’un önüne hedef olarak koyduğu Yeşil Liman olma yolunda uzun süredir devam eden çalışmalarda sona gelindi. Gerek Liman sahasında yapılan uyum çalışmaları ve gerekse Liman çalışanlarına uzun süredir verilen eğitimlerde sona gelindi.

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü(DTGM)  ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında 16.12.2014 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde “Yeşil Liman/Eko Liman” projesine başlanmış ve 2017 yılında 11 Liman Yeşil Liman/Eko Liman sertifikalarını aldı.

Yeşil Liman (Green Port) sertifikasını alabilmek için HOPAPORT Türk Standartları Enstitüsüne başvurusunu yapmıştı. Başvuru üzerine TSE den gelen 2 katılımcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından gelen 2 katılımcı ile Liman Danışman Firma temsilcileri ve HOPAPORT İSG Uzmanı Emine Gümüşkaya’nın da katıldığı denetim toplantısı yapıldı.

Denetimde Entegre Yönetim Sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) ve Yeşil Liman Sektörel Kriterler Dokümanları kapsamında incelemeler yapılmış ve aynı anda saha gözetimi ve denetimi de gerçekleştirildi. Denetim sürecinin tamamlanması ardından HOPAPORT Yeşil Liman  (Green Port) Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

Bu başvurunun kabul edilmesi ile HOPAPORT  Karadeniz bölgesinde Yeşil Liman Sertifikasına başvuru yapan ilk liman işletmesi olmuştur. Söz konusu sertifika müşteri memnuniyeti, çevre mevzuatı ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki tüm prosedürleri ve gereklilikleri yerine getirildiğini belirtir

Çalışmalar hakkında bilgi veren HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer “Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği Yeşil Liman – Eko Liman Projesi dâhilinde, ülkemizde faaliyet gösteren liman işletmelerinin, çevreye ve iş sağlığına olan duyarlılıkların en üst düzeye çıkarılması ve standart hale getirilmesi, liman kalite yönetim sisteminin geliştirilerek uluslararası rekabet gücünün artırılması, Yeşil Liman – Eko Liman Projesi’nin bölgesel düzeyde yaygınlaştırılarak limanlarımızın uluslararası bir marka haline getirilmesi ve liman tesislerine yönelik belirlenen “Yeşil Liman Sektörel Kriterleri’nin uluslararası deniz trafiğine açık limanlarımızda uygulanarak yeknesaklık sağlanması hedefleniyor

HOPAPORT olarak Yeşil-Eko liman başvuru şartları ve kriterleri dâhilinde, başvurumuzu gerçekleştirdik.  Söz konusu sertifika, müşteri memnuniyeti, çevre mevzuatı ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki tüm prosedürleri ve gereklilikleri yerine getirildiğini belirtir

Limanımızda yapılan denetimlerin sonucunda Yeşil-Eko Liman Projesi kapsamında, Yeşil Liman Sertifikasını almaya hak kazanılması değerlendirilmeye alınmıştır. HOPAPORT Yapılan değerlendirmeler sonunda TSE tarafından onaylanan ISO 9001 ve 14001 ve ohsas belgelerini almayı önüne hedef olarak koymuştur ve şimdi artık son aşamaya gelinmiştir..

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü(DTGM)’nden gelen 2  ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’den gelen   2 olmak üzere 4 denetmene 2 gün boyunca yapılan çalışmalar hakkında Danışman Firma Yeşil Çev. ve Limanımız İş Sağlığı ve güvenliği Uzmanı Emine Gümüşkaya tarafından ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Başvurumuzun kısa sürede değerlendirilerek HOPAPORT’un Yeşil Liman (Green Port) statüsü kazanacak olan başvurumuzun kabul edileceğini ümit etmekteyiz” dedi.

YEŞİL LİMAN/EKO LİMAN PROJESİ

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü(DTGM)  ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE)  arasında 16.12.2014 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde “Yeşil Liman/Eko Liman” projesine başlanmıştır. Yeşil Liman projesine katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Liman tesislerinde kalite yönetim sisteminin etkinliğini artırmak için TS EN ISO 9001 “Kalite Yönetim Sistemi”; liman ve gemi operasyonlarından kaynaklanan çevresel risklerin azaltılması ve önlenmesi için TS EN ISO 14001 “Çevre Yönetim Sistemi”; liman tesislerinde oluşabilecek iş kazalarını önleyebilmek amacıyla TS 18001 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgelendirmesi amaçlanmaktadır.

“Yeşil Liman/Eko Liman” protokolü ile aşağıdakiler hedeflenmektedir:

  • Liman tesislerinde entegre bir kalite yönetim sistemi yaklaşımının oluşturulması,
  • Liman tesislerinin çevresinde deniz suyu kalitesinin iyileştirilmesi/korunması,
  • Gemi  veya liman operasyonlarından kaynaklanan çevresel kirliliğin azaltılması,
  • Azami ölçüde enerji tasarrufunun sağlanması ve liman operasyonlarında enerji verimliliğinin en yüksek seviyede tutulması,
  • Liman sınırları içerisinde faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı ve zararlı emisyonların azaltılması,
  • Yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilerek uygulanması.
  • Atık geri dönüşümünü sağlayarak sağlayarak liman operasyonlarından kaynaklanan atık miktarının azaltılması.
  • Liman operasyonlarında is sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması,