AnasayfaArtvin'den HaberlerHOPA TSO MECLİSİ AYLIK OLAĞAN TOPLANTILARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

HOPA TSO MECLİSİ AYLIK OLAĞAN TOPLANTILARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

HOPA TSO MECLİSİ AYLIK OLAĞAN TOPLANTILARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

1

Oda Meclis Kurulu Reşat AYDIN  (Meclis Başkanı) başkanlığında 2 Kasım Çarşamba günü aylık olağan toplantılarını gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. Toplantıya 11 meclis üyesi katılarak Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüştü. 

HOPA- Oda Meclis Kurulu Reşat Aydın  (Meclis Başkanı) başkanlığında 2 Kasım Çarşamba günü aylık olağan toplantılarını gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. Toplantıya 11 meclis üyesi katılarak Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüştü.

Oda iç Yönergesinin 23. Maddesinin (E) bendine göre toplantı katılım durumu değerlendirildi ve Kemal Gazioğlu’ nun dilekçesi kabul edilerek kayıt altına alındı. Gündemin ikinci maddesine geçilerek aylık mizan Mizanı İnceleme Komisyonu tarafından incelenerek meclis sunuldu ve meclis tarafından değerlendirilen mizanın uygun olduğu görülerek onaylandı.

Gündemin üçüncü maddesine geçilerek inşaatın son durumu değerlendirilerek çalışmalar hakkında Proje sorumlusu Özgüç Vayiç’ den bilgi alındı. Çatı katı ile ilgili havalandırmaların takılması için hava şartlarının uygun olmasının beklendiği, fuaye alanı ile ilgili çalışmaların ihaleyi alan firma tarafından başlatıldığı, konferans salonundaki koltukların teslim alındığı bilgileri meclise aktarıldı. Diğer konulardaki çalışmalarında planlar dâhilinde devam ettiği bilgisi kurulla paylaşıldı.

Gündemin dördüncü maddesine geçilerek Oda bünyesinde bir şirket kurulması konusunda yapılan oylamada Reşat Aydın, Okan Poyraz, Osman Akyürek, Şükrü Aydemir, Gökhan Bıyıklı, Bülent Bayrak, Hasan Durmuş, İsmet Başar evet oyu verirken, Alişan Ender Topaloğlu bu kararın üyelere sorulması gerektiğini ifade ederek hayır oyu kullandı. Şirket kurulması oy çoğunluğu ile kabul edilerek ilgili çalışmaların Oda Genel Sekreteri tarafından başlatılmasına karar verildi.

Gündemin beşinci maddesine geçilerek 174 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Evrak İmha Komisyonu’nun Meclise sunacağı imha edilecek belgeler listesinin Meclis tarafından görüşülerek onaylanmasının ardından ilgili evrakların imha işleminin gerçekleştirilmesine karar verildi.

Gündemin altıncı maddesine geçilerek TOBB Kredi kampanyası değerlendirilmiş olup şu anki durumun uygulamaya geçilmeye uygun olmadığına karar verilmiştir.

Gündemin yedinci maddesi değerlendirilerek Kaymakamlığın talebi değerlendirilerek 4 Kasım tarihinde yapılacak olan Kırsal Kalkınma Destekleri tanıtım seminerinin üyelere mesaj yolu ile duyurulmasına ve katılımın sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

Gündemin sekizinci maddesine geçilerek 4. Uluslararası Coğrafi İşaretler Seminerine katılan Yön. Krl. Bşk. Osman Akyürek izlenimlerini meclise aktardı. Yöremizde de bu konuda bir çalışma yapılabileceği değerlendirilerek Hemşin Peyniri ve Laz Böreği konularında bir çalışma başlatılmasına karar verildi. Bu konuda da Artvin Çoruh Üniversitesi ile görüşülerek ortak bir çalışma yapılması yönünde gerekli girişimlerin başlatılmasına karar verildi.

Gündemin dokuzuncu maddesine geçilerek akreditasyon çalışmaları hakkında akreditasyon sorumlusu meclise bilgi verdi sürdürülen çalışmalar aktarılarak ISO 9001 Belgesi için bu ay içerisinde TÜRKLOYDU firmasına başvuruda bulunacağı meclise aktarıldı.

Gündemin onuncu maddesine geçilerek 4 Kasım Cuma günü odamızı ziyaret edecek olan Menemen Ticaret Odasının karşılanması konusunda çalışmaların tamamlandığı, ziyaretin program dâhilinde gerçekleşeceği meclise aktarıldı. Cuma günü ziyaret esansında müşterek Meclis toplantısı gerçekleştirilmesine karar verildi.

Gündemin on birinci maddesine geçilerek odamızdan terkin talebinde bulunan MARJA SYSTEM TURZ. TAŞ. GIDA ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ HOPA ŞUBESİ’ nin terkinine karar verildi.

Gündemin on ikinci maddesine geçilerek 03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı ‘Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun’ 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olmasından dolayı odamıza olan aidat borçlarını yapılandıran firmaların askılarının çözülmesine karar verildi.

Gündemin on üçüncü maddesine geçilerek Hizmet Binası inşaatında yapılan işçilik için taraflarca imza altına alınan tutanak ve gider pusulası karşılığında Kutbettin Gökalp’ e 6.485,00-TL kurul kararı ile ödenmesi uygun görülerek ilgili personele talimat verilmiştir.

Gündemin on dördüncü maddesine geçilerek odaya kesilen faturalar incelendi. Gerekli değerlendirmeler yapılarak ilgili faturaların ödenmesine karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı sona erdirildi ve karar imza altına alındı.

HAYATİ AKBAŞ