AnasayfaArtvin'den HaberlerGENÇLER KARİYERLERİNİ GENÇ GÖNÜLLÜLERLE PLANLIYOR

GENÇLER KARİYERLERİNİ GENÇ GÖNÜLLÜLERLE PLANLIYOR

GENÇLER KARİYERLERİNİ GENÇ GÖNÜLLÜLERLE PLANLIYOR

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışmalarına başlayan Genç Gönüllüler Platformu tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimiz Artvin’deki gençlere de çağrıda bulundu.

Hayati Akbaş

ARTVİN-“Sen de gönül ver!” sloganıyla ülkede bir gönüllülük kültürü oluşturmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışmalarına başlayan Genç Gönüllüler Platformu www.gencgonulluler.gov.tr internet sitesi, tam bir yıldan fazladır gönüllü arayan kuruluşlarla gönüllü olmak isteyenleri bir araya getiriyor.

Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılımlarının artırılması, sosyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, toplumsal hayata tam katılımlarının sağlanması ve serbest zamanlarını etkin şekilde değerlendirmeleri amacıyla hayata geçirilen Site, gençler için farklı kategorilerde pek çok gönüllülük fırsatını bir arada sunuyor. Eşitlik ve şeffaflık anlayışına dayanan ve üyelik esasına göre çalışan sitede gönüllü arayan kuruluşlar ilanlarını yayınlama imkânı bulurken, gönüllü olmak isteyenler de spor, kültür ve turizm, çevre, afet ve acil durum, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler kategorileri altındaki bütün ilanlara aynı anda erişme ve başvurma şansına kavuşuyor. Ayrıca, Genç Gönüllüler mobil uygulaması sayesinde gönüllü ilanlarını anında görerek, istenen ilana her yerden başvuru yapmak da mümkün.

Sistem, gençlerin katıldıkları gönüllülük faaliyetlerini belgeleyerek, ileride iş ve burs başvurularında referans sunmalarını sağlıyor. Böylece bir yandan gönüllülük faaliyetleriyle topluma karşılık beklemeksizin hizmet ederek kişisel ve sosyal becerilerini geliştiren gençler, diğer taraftan kariyer planları için önemli referanslar elde ediyorlar.

“Genç Gönüllüler ülkenin en ücra köşesine kadar ulaşıyor”

Gönüllü öğretmenlik, fidan dikme, çevre temizliği, hasta ve  yaşlı ziyaretleri, okul boyama, kütüphanede ya da müzede gönüllü çalışma, yardım kampanyaları gibi yüzlerce gönüllülük faaliyetinin ve pek çok eğitim programının yer aldığı Platform, en ücra köşesine kadar ulaşarak doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm ülkeye hizmet veriyor.

05 Şubat 2017 tarihi itibariyle Siteye kurulduğu günden bugüne 66.824 kişi ve 1460 kurum üye olurken, 4317 ilan yayınlandı. 1475 ilan ile eğitim alanı en çok gönüllülük ilanı verilen kategori oldu. Bunu sırasıyla 985 ilanla sağlık ve sosyal hizmetler, 1092 ilanla kültür ve turizm,  494 ilanla çevre,  156 ilanla spor ve 115 ilanla afet ve acil durum kategorileri izledi.

“Genç Gönüllüler, küçük özverilerle büyük işler başarmaya hazır olan herkesi gönüllü olmaya davet ediyor”

Geleneklerimizde var olan hayırseverlik kültürünü, çağdaş hayatın evrensel değerleriyle harmanlayarak 21. Yüzyılın parlayan yıldızı olan gönüllülük çatısı altında, varlık sebebimizi yeniden keşfetmemizi sağlamayı amaçlayan Genç Gönüllüler Platformu, yalnızca 14-29 yaş aralığındaki gençlere değil bütün yaş gruplarını kapsayacak şekilde tüm ülkeye hizmet veriyor.

Küçük özverilerle büyük işler başarmaya hazır olan herkesi gönüllü olmaya davet eden Genç Gönüllüler, gönüllü arayan kuruluşlarla gönüllü olmak isteyenler arasında bir köprü rolü üstlenerek gönüllülük faaliyetlerinin kurumsal bir çatı altında gerçekleştirilmesine destek oluyor.

Genç Gönüllüler Platformu

www.gencgonulluler.gov.tr adresinde yayımlanan bilgi notunda ise şu ifadelere yer verildi:

“Genç Gönüllüler Platformu, Gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, toplumsal hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlamak, aidiyet ve vatandaşlık bilincini geliştirmek, onların kendi potansiyellerini keşfedip gerçekleştirebilmeleri için imkânlar sunmak; bu bağlamda ilgili kurumların gönüllülük hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini tesis ederek gönüllülerle, gönüllü arayan kuruluşlar arasında köprü oluşturmak; böylece gençlerimizin gönüllü faaliyetlere katılımını artırmak ve ülkemizde gönüllülük kültürü ve bilincini oluşturulup yaygınlaştırmak amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulmuş bir platformdur.

Genç Gönüllüler Platformu,

3.6.2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8/A maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan: “Gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti yapmak, eğitim hizmet ve imkânlarını geliştirici faaliyetlerde bulunmak” hükmüne;

27 Ocak 2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesinin temel politika alanlarından biri olan 5.13. Gönüllülük ve Hareketlilik bölümünde yer alan: “Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine olan katılımlarının arttırılması ve gönüllü olma önündeki engellerin kaldırılması” ve “Gençlerin ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllülük çalışmalarının desteklenmesi, gençliğin sivil toplum kuruluşları ve gönüllülük hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması” şeklinde ifade edilen Bakanlık politikalarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında yapılan araştırma sonuçlarına göre bugün tüm dünyada sayısı 140 milyonu bulan gönüllüler, nicelik itibari ile dünyadaki dokuzuncu büyük ülke konumundadırlar.  Gönüllülük çalışmalarını ve önemini dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı artırmak amacıyla 1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü olarak ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletlerin 126 üye devletin katılımıyla, 2001 yılını “Uluslararası Gönüllüler Yılı” ilan etmesinin ardından gönüllülük, kalkınmada da önemli bir faktör olarak kabul edilmeye başlanmıştır.

Gönüllüler, Birleşmiş Milletler Sözleşmesinde ifade edilmiş olan adalet, eşitlik ve özgürlük gibi değerlerle harekete geçerler. Bu sebeple, gönüllülüğü destekleyen, teşvik eden ve gönüllülerin potansiyeline gereken değeri veren bir toplum, kamusal refaha yapılacak katkılardan yeterli payı alacak ve küresel refah için gereken evrensel değerleri geliştirmiş bir toplum olacaktır.

Yine, Birleşmiş Milletler tarafından 26 Kasım 2015 tarihinde “Barış ve Kalkınmaya Gönüllülüğün Entegrasyonu: Gelecek 10 Yıl ve Ötesi Eylem Planı” başlıklı karar kabul edilmiştir.  Böylece yoksulluğun azaltılması, sürdürülebilir kalkınma, sağlık, insani eylem ve barış konularında gönüllülüğün rolü ve barışın inşası sürecinin ulusların, hükümet ya da liderlerin sınırlı etkisi yerine bireylerin entegrasyonuyla gerçekleştirilmesi gerektiği kabul edilmiş oldu. Ayrıca BM, Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Ajandasının uygulanmasında gönüllülerin güçlü bir araç olduğunu ilan edilmiş ve gençlere çağrı yapılmıştır.

Bütün bunlara karşılık İngiltere merkezli Yardım Kuruluşları Vakfı (Charities Aid Foundation-CAF) tarafından bireylerin hayırseverlik eğilimlerini ölçmeye yönelik yayınlanan Dünya Bağışçılık Endeksi verilerine göre Türkiye, gönüllülük faaliyetlerine katılım açısında 2010 yılında 153 ülke arasında 134 üncü, 2011 yılında 153 ülke arasında 136 ıncı, 2012 yılında 146 ülke arasında 137 inci, 2013 ve 2014 yıllarında ise 135 ülke arasında 128 inci sırada yer almıştır.

Bu bağlamda Genç Gönüllüler Platformu, Gençlerimizin, gönüllülük yoluyla kişisel ve mesleki becerileri ile öğrenme yeterliliklerini artırmak, istihdam edilebilme imkânlarını ve dayanışma duygularını geliştirmek ve böylece topluma daha kolay uyum sağlamalarını ve aktif vatandaş olmalarını teşvik etmek,

Bireysel gerçekleştirilen gönüllülük faaliyetleri yerine, gençlerimizin sisteme entegre olmuş gönüllü kuruluşlar yoluyla toplumsal katılımlarını artırmak,

Toplumsal gönüllülük faaliyetlerinin sayısının, niteliğinin ve etkinliğinin artmasına katkı sağlayacak bir platform oluşturarak ilgili kuruluşları desteklemek,

Gönüllü kuruluşların kendi aralarındaki iletişimlerini ve işbirliğini sağlamak,

Gönüllülük yoluyla gençlerimizin toplumsal hayatta söz sahibi olmalarını sağlayarak aidiyet duygularını pekiştirmek ve böylece hayatlarına yön vermelerine katkıda bulunmak,

Ülke genelinde gönüllülük kültürünün yerleşmesi ve yaygınlaşmasını sağlayarak karşılıklı güven, dayanışma ve vatandaşlık bağlarını güçlendirmek, gerilimleri azaltarak çatışmaların çözüme ulaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla yola çıkmıştır.

Genç Gönüllüler Platformu,

Gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, toplumsal hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlamak, aidiyet ve vatandaşlık bilincini geliştirmek, onların kendi potansiyellerini keşfedip gerçekleştirebilmeleri için imkânlar sunmak; bu bağlamda ilgili kurumların gönüllülük hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini tesis ederek gönüllülerle, gönüllü arayan kuruluşlar arasında köprü oluşturmak; böylece gençlerimizin gönüllü faaliyetlere katılımını artırmak ve ülkemizde gönüllülük kültürü ve bilincini oluşturulup yaygınlaştırmak amacı ile www.gencgonulluler.gov.tr portalı Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından kurulmuş ve hizmete başlamıştır. “