AnasayfaArtvin'den HaberlerBAYRAKTUTAN, DANIŞTAY’A DA MÜDAHALE EDİLMİŞTİR!

BAYRAKTUTAN, DANIŞTAY’A DA MÜDAHALE EDİLMİŞTİR!

BAYRAKTUTAN, DANIŞTAY’A DA MÜDAHALE EDİLMİŞTİR!

 

CHP Artvin Milletvekili Av. Uğur Bayraktutan, mecliste yaptığı konuşmada, Danıştay’ın Cerattepe kararını eleştirerek açıklamalarda bulundu.

Hayati Akbaş

ANKARA-CHP Artvin Milletvekili Av. Uğur Bayraktutan Danıştay’ın Cerattepe kararını eleştirerek: “Rize İdare Mahkemesine yapılan müdahale tek başına yeterli olmamış, Danıştay’a da müdahale edilmiştir”

CHP Artvin Milletvekili Av. Uğur Bayraktutan, mecliste yaptığı konuşmada, Danıştay’ın Cerattepe kararını eleştirerek açıklamalarda bulundu.

Bayraktutan yaptığı açıklamada, “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce Genel Kurula bir teşekkür borcum var. Geçen ay içerisinde annemi kaybettim, arkasından ciddi bir sağlık sorunu yaşadım. O anlamda, Parlamentoda bütün milletvekili grupları, bütün parti grupları içtenlikle taziyelerini, iyi dileklerini ilettiler. Ayırmadan, bütün Parlamentoya, bütün milletvekillerine içten teşekkür duygularımı ifade ediyorum, hepinizden Allah razı olsun diyorum. Çok sağ olun değerli milletvekilleri.

Değerli arkadaşlarım, burada birçok kere konuşma yaptım, birçok kere Artvin’in derdini ve sorunlarını anlatmaya çalıştım, çabaladım. Geçen günler içerisinde, Artvin’in yılan hikâyesine dönen Cerattepe’yle alakalı olarak devam etmekte olan yargı sürecinde ne yazık ki Danıştay çevrecilerin aleyhine olan bir karar verdi. Danıştay’ın vermiş olduğu bu karar sadece Artvin’i değil, yüreği Artvin için atan bütün Artvin dostlarını üzdü. 750 kişi tarafından Danıştay’da açılan, daha doğrusu Rize İdare Mahkemesinde açılan Türkiye’nin en büyük çevre davası ne yazık ki çevrecilerin aleyhine sonuçlandı. Danıştay’ın vermiş olduğu bu kararı hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir değerli milletvekili arkadaşlarım. Şöyle ki, hemen arkasından birtakım yargı süreçleri devam edecektir. İnanıyorum ki çevreciler, ilgili Yeşil Artvin Derneği ve çevre örgütleri hem Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapacaklardır, arkasından da bunu uluslararası platformlara taşıyacaklardır ama gelinen noktada, bu kararın verilmesinden önce kaziyye-i muhkeme -kesin hüküm- niteliğinde olan Danıştay’ın ilgili dairesinin, 14. Dairesinin daha önce vermiş olduğu kararların varlığına rağmen, mevcut dairenin bu şekildeki bir kararı vermiş olması Artvinliler tarafından kabul edilmemiştir, reddedilmesi gereken bir karardır değerli arkadaşlarım.

Bakın, bu konuda, Cerattepe ‘deki yolsuzluklar, Cerattepe ihalesindeki problemlerle alakalı bugüne kadar gerek Parlamento düzeyinde gerekse Hükûmet düzeyinde yapmış olduğumuz bütün başvurular sonuçsuz kalmıştır. 8 Temmuzda bu kararla ilişkin olarak yapılması gereken bir miting için Artvin Valiliğine ilgili çevre kuruluşları tarafından gerekli başvurular yapılmış ama ne yazık ki 8 Temmuzda, bir ay önceden yapılan başvurular Valilik makamı tarafından göz ardı edilmiş ve Valilik makamı tarafından ciddiye alınmamıştır.

eğerli arkadaşlarım, bu ihale süreciyle alakalı ve arkasından yargı süreciyle alakalı olarak, yargıya müdahale iddialarıyla alakalı olarak kamuoyunda çok ciddi anlamda soru işaretleri vardır. Buna ilişkin, bunu bu beş dakikada anlatmam mümkün değil ama hemen, en ivedi bir şekilde Parlamento gündemine Cerattepe kararı ve yargılama süreciyle alakalı bir Meclis araştırması önergesini Parlamento düzeyine indirip orada ayrıntılarıyla beraber konuşacağız.

Yapılması istenen şudur değerli arkadaşlarım: Bu mücadele yirmi beş yıldır süren bir mücadeledir. Bu mücadelede ilgili mahkemelerden, ilgili kurumlardan her türlü olumlu kararlar alınmıştır. Rize İdare Mahkemesinden, Erzurum İdare Mahkemesinden, Danıştay’dan geçen, kesin hüküm teşkil eden mahkeme kararlarına rağmen ne yazık ki ilgili şirket bu yargı kararlarını göz ardı etmekte ve yargı kararlarının gereğini yerine getirmemiş, arkasından yerinde yapılan bir keşifte… Ki Rize İdare Mahkemesine nasıl müdahalenin yapıldığını gayet iyi biliyoruz. Rize İdare Mahkemesine yapılan müdahale tek başına yeterli olmamış, Danıştay’a da müdahale edilmiştir değerli arkadaşlarım. O nedenle, Artvinlilerin yirmi beş yıldır bir onur mücadelesi, bir namus, şeref ve haysiyet mücadelesi olarak kabul etmiş oldukları Cerattepe’de Danıştay kararı gerekçe gösterilerek Artvinlilerin bu mücadelesini durdurmasını beklemek ancak iyi niyetlik ve saftiriklik olabilir değerli arkadaşlarım. O nedenle, koşullar ne şekilde olursa olsun, önümüze hangi yargı engelleri çıkarılırsa çıkarılsın, Artvin’de kolluk kuvvetleri şirketin neredeyse her türlü emrine verilmiş, buna ilişkin düzenlemeler yapılmış olsa bile, ilgili valilik tarafından bir aylık süreler, periyotlar hâlinde bir yılı aşkın bir süredir düzenli olarak müdahale edilen Cerattepe’de herhangi bir şekilde, buradan çıkacak hukuki sonuçlar bilindiği için toplantı, gösteri, miting ve buna benzer bütün etkinlikler yasaklanmış olsa bile, daha açıkçası bir iş adamı Artvin’de devleti teslim almış olsa bile, bir iş adamının ihtiraslarına Artvin’in geleceği, doğası kurban edilmek istense bile yüce Parlamentodan, Mustafa Kemal’in Parlamentosundan büyük bir gurur ve heyecanla söylüyorum ki biz topraklarımızı seviyoruz, cumhuriyetimizi, değerlerimizi, ülkemizi, vatanımızı seviyoruz, her şeyden önemlisi, Artvin’i çok seviyoruz. O nedenle gelecek nesillere yeşil ve güzel Artvin’i bırakmak için bir kere daha buradan haykırıyoruz ki Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez.

Bu duygularla hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum, sağ olun, var olun diyorum” dedi.