AnasayfaVakıftan HaberlerArtvinliler Hizmet Vakfı 12. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Programı Açıklandı

Artvinliler Hizmet Vakfı 12. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Programı Açıklandı

Artvinliler Hizmet Vakfı 12. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Programı Açıklandı

danışma kurulu

15 Haziran 2016 tarihinde yapılan Danışma Kurulu toplantısına sunulan ve olumlu görüş alınan çalışma programı açıklanarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesine başlandı.

Artvinliler Hizmet Vakfı 12. Dönem Yönetim Kurulu tarafından yapılan Yönetim Kurulu toplantıları ve istişareler sonucunda bu dönemde hayata geçirilmek üzere bir Çalışma Programı hazırlamıştır. Çalışma Raporu ilk Danışma Kurulu toplantısında sunulacak, alınan öneriler doğrultusunda geliştirilecek ve uygulamaya konulacaktır.

Rutin vakıf faaliyetlerini yapmak ve özellikle çalışma programında ortaya konulan faaliyetleri daha etkin olarak gerçekleştirebilmek amacıyla aşağıdaki komisyonların oluşturulmasına karar verilmiştir.

Kaynak Oluşturma ve Finansal Yönetim Komisyonu

Bursiyer İlişkileri Komisyonu

Kadın ve Gençlik Komisyonu

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu

Hukuk Komisyonu

Çevre Komisyonu

1. Arsanın Değerlendirilmesi: Bu husus bu dönem vakıf faaliyetlerinde öncelikli konudur. Vakıf tarafından satın alınan arsa üzerine inşaat yapmak için farklı alternatifler mevcuttur. Bu konuda eski Yönetim Kurulu üyesi Sayın Erol Şalikoğlu’yla görüşülmüş ve alternatifler gözden geçirilmiştir. Bu konuda ayrıca Beykoz Belediye Başkanı ile görüşmek için randevu istenmiştir ve randevu verildiğinde konu kendisi ile görüşülecektir. Arsa üzerine yapılacak binanın fonksiyonları ile ilgili farklı alternatifler üzerinde görüş bildirilmiştir. Bunlar, binanın kız yurdu, vakıf yönetim binası veya kira getirici gayrimenkul olarak inşa edilmesi alternatifleridir.

2. Finansal Kaynakların Çeşitlendirilmesi: Vakıf Yönetim Kurulu vakfa maddi kaynak oluşturmak maksadıyla sürekli aynı kişilere başvurmaktan ziyade yeni kaynaklar oluşturmak amacındadır. Miktarına bakılmaksızın vakıf üyelerinin maddi desteğini sağlamak için girişimde bulunulacak ve kaynakların farklılaştırılması yoluna gidilecektir.

3. Burslar ve Bursiyer İlişkileri: Vakfımız kuruluşundan bu yana neredeyse kesintisiz bir şekilde birçok öğrenciye burs vermektedir. Bu öğrencilerin birçoğu mezun olarak iş hayatına katılmış bulunmaktadır. Eski bursiyerlere müracaat edilerek kendilerinin de en az bir öğrenciye burs vermesi sağlanacak bu yolla burs sistemi kendini döndüren bir yapıya kavuşturulacaktır.

4. Üye Bilgi Sistemi ve Güncelleme: Vakfın üye bilgileri güncel değildir ve halen kendilerine ulaşamadığımız üyelerimiz bulunmaktadır. Bir bilgisayar yazılımı da temin edilerek üye bilgilerinin güncellenmesi yoluna gidilecektir. Üyelerimizin ticari faaliyetlerini ve diğer ihtiyaçlarını hemşehrilerinden temin etmeye yönelik olmak üzere bir Artvin İş Rehberi oluşturulacaktır. Ayrıca vefat eden üyeler yerine mirasçıları ile iletişime geçilerek yeni üye alımı gerçekleştirilecektir. Vakıf üyelerinin ilçelere göre dağılımına bakıldığında bazı ilçelerdeki üye sayılarımızın çok az olduğu görülmektedir. Daha dengeli bir üye yapısının oluşturulmasına çalışılacaktır.

5. Vakıf Senedinde Değişiklik: Uygulamada ortaya çıkan sorunlar nedeniyle vakıf senedinde belli alanlarda değişiklik yapılması ihtiyacının ortaya çıktığı gözlenmektedir. Oluşturulacak Hukuk Komisyonu senedi gözden geçirerek tüzel kişiliklerin vakıf üyeliği, genel kurulda vekâletle oy kullanma, Onur Kurulu üyelikleri ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda tüzük değişikliği teklifi hazırlayacak, teklif Danışma Kurulu’nda görüşüldükten sonra Genel Kurul gündemine alınacaktır.

6. Artvin Müzesi Girişimi: Artvin Kent Müzesi’nin kurulması konusu Danışma Kurullarında, Genel Kurullarda ve diğer platformlarda uzun zamandan beri konuşulan bir konudur. Bu konunun gerçekleşe bilirliği üzerine bir araştırma yapılarak gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

7. Müzik ve Halk Oyunu Çalışmaları: Artvin müziğinin ve halk oyunlarının bilinirliğini arttırmak ve çeşitli performans grupları oluşturmak amacıyla Ekim ayından itibaren vakıf merkezinde ve diğer mekânlarda kurslar düzenlenecektir.

8. Artvin Organizasyonlarında Birlik Sağlama: İstanbul’da aynı amaca ve faaliyet alanına sahip onlarca vakıf, dernek, federasyon, platform ve inisiyatif bulunmaktadır. Vakfımız Genel Kurulunda Artvin organizasyonları arasında birlik sağlanması konusunda ilke kararı alınmış olup bu konuda yapılacak çalışmalara destek sağlanması konusunda Sayın İsmet Acar tarafından yapılacak çalışmalara destek verilmesine karar verilmiştir. Bu konuda ve vakfa derneklerin üye yapılması konularında çalışmalar yapılacaktır.

9. Artvin’in Turizm Potansiyelinin Artırılması: Eylül ayı içerisinde Tursab tarafından Artvin’e basın mensuplarının götürülmesi ve bu yolla turizm potansiyelinin arttırılmasına katkı sağlanması planlanmaktadır. Bu faaliyet içerisinde etkin bir rol üstlenilecek ve Artvin turizm olanaklarının basında yer almasının takibi gerçekleştirilecektir. Bunun dışında yerel tur operatörleri ile ilişkiler sağlanarak vakıf organizasyonu ile Artvin’e turlar düzenlenecektir.

10. Artvin’in Ekonomik ve Sosyal Sorunlarının Çözümüne Yönelik Faaliyetler: Artvin’de bir yandan Turizm potansiyelinin artırılmasının önemine değinilirken diğer yandan çevre hızla tahrip edilmekte ve bu potansiyelin geliştirilmesi olanaksız hale gelmektedir. Vakfımız bu türden ve diğer sorun alanlarında araştırma, kamuoyunu bilgilendirme ve Artvin yararına olan çözümler geliştirme konularındaki çalışmalarda etkin bir şekilde yer alacaktır.

11. Artvin’deki Çevre Sorunları Konusunda Çalışmalar: Artvin’de yaşanmakta olan çevre sorunları ve özellikle bu dönemde çök sıcak bir konu olan Cerattepe konusunda İstanbul’daki Artvinli ve genel kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla birtakım çalışmalar yapılacaktır. Bunun yanında Artvin’de Yeşil Artvin Derneği ile işbirliği içerisinde ve onların programı çerçevesinde bu alanda yürütülen hukuki ve sosyal mücadeleye destek sağlanacaktır.