AnasayfaArtvin'den HaberlerARTVİN İL GENEL MECLİSİ ARALIK AYI İL GENEL MECLİSİ KARARLARINI AÇIKLANDI

ARTVİN İL GENEL MECLİSİ ARALIK AYI İL GENEL MECLİSİ KARARLARINI AÇIKLANDI

ARTVİN İL GENEL MECLİSİ ARALIK AYI İL GENEL MECLİSİ KARARLARINI AÇIKLANDI

 

Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda bu ay İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 6 gündem maddesini ele alarak karara bağladı.

Hayati Akbaş

ARTVİN- Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu ve başkan vekillerinin başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 6 konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı.

Aralık ayı toplantılarında  İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

Madde 1: İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinden 08 DH 748 plakalı Vidanjörün, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden Yusufeli İlçesine bağlı Kılıçkaya Köyü Muhtarlığına bedelsiz devrinin görüşülmesi.

Karar: Yusufeli İlçesine bağlı Kılıçkaya Köyü Muhtarlığının 22/11/2017 tarihli dilekçesine istinaden, İl Özel İdaresi makine parkının yenilenmesi sonucu makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinden 08 DH 748 plakalı Vidanjörün, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden Yusufeli İlçesine bağlı Kılıçkaya Köyü Muhtarlığına bedelsiz devri ile ilgili talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 2: 11.04.2012  tarih  ve  28261  sayılı  Resmi Gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe giren, 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Değişik 32. ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15. maddeleri hükümleri uyarınca Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanması için yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 24.11.2017 tarih ve 124 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Değişik 32. ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15. maddeleri hükümleri uyarınca Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanması için yetki verilmesi ile ilgili 30.11.2017 tarih ve 31 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, Değişik 32. maddesinde “27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-15. maddesi hükümleri çerçevesinde Sosyal Denge Tazminatının ödenmesine Belediyelerde Belediye Başkanının teklifi üzerine Belediye Meclisince, İl Özel İdarelerinde Valinin teklifi üzerine İl Genel Meclisince karar verilmesi halinde sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını  belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilci ile Belediyelerde Belediye Başkanı İl Özel İdaresinde Vali arasında toplu sözleşme sürecinin  tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir.” denildiğinden,  25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşmenin 1. maddesi,  6289   sayılı  Kamu   Görevlileri   Sendikaları   Kanununda  Değişiklik   Yapılmasına   Dair Kanunun Değişik 32. ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-15. maddeleri hükümleri uyarınca, İlimiz İl Özel İdaresinde en fazla üyeye sahip BEM-BİR-SEN Sendikası ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalanması için Artvin Valisine yetki verilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 3: Mülkiyeti  İl  Özel  İdaresine  ait  Artvin  İli, Merkez  İlçesi,  Dere  Mahallesi, İnönü Caddesinde tapuda 572 ada ve 6 nolu parselde kayıtlı bulunan 818,66 M²’lik bodrum ve zemin kat 1 bölüm nolu depolu işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 24/11/2017 tarih ve 123 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Merkez İlçesi, Dere Mahallesi, İnönü Caddesinde tapuda 572 ada ve 6 nolu parselde kayıtlı bulunan 818,66 M²’lik bodrum ve zemin kat 1 bölüm nolu depolu işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satışı ile ilgili 29/11/2017 tarih ve 30 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; İl Genel Meclisimizin 08/11/2016 tarih ve 109 sayılı kararı ile mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi, İnönü Caddesinde tapuda F47-C-07-A-3-D pafta, 572 ada ve 6 nolu parsel üzerinde bulunan 1.156,30 M²’lik İl Özel İdaresi hizmet binası olarak kullanılmakta olan beş katlı taşınmazın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca Artvin Defterdarlığına satışının yapılmasına karar verilmiştir.

Kat mülkiyetine dönüştürülen mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi, İnönü Caddesinde tapuda F47-C-07-A-3-D pafta, 572 ada ve 6 nolu parsel üzerinde bulunan 1.156,30 M²’lik İl Özel İdaresi hizmet binası olarak kullanılmakta olan beş katlı taşınmazın; 1-818,66 M²’lik tapuya kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan 1/6 arsa paylı 2 bağımsız bölüm nolu 1. katın, 2-818,66 M²’lik tapuya kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan 1/6 arsa paylı 3 bağımsız bölüm nolu 2. katın, 3-818,66 M²’lik tapuya kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan 1/6 arsa paylı 4 bağımsız bölüm nolu 3. katın, 4-818,66 M²’lik tapuya kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan 1/6 arsa paylı 5 bağımsız bölüm nolu 4. katın, İl Genel Meclisimizin 08/11/2016 tarih ve 109 sayılı kararı ile Artvin Defterdarlığına satışına karar verilmiş olduğundan,  5-Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Merkez İlçesi, Dere Mahallesi, İnönü Caddesinde 572 ada ve 6 nolu parselde “Kargir 5 Katlı İş Hanı” niteliğindeki 818,66 M²’lik tapuya kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan 2/6 arsa paylı Bodrum ve Zemin Kat 1 bağımsız bölüm nolu depolu işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde CHP Grubunun red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 4: Artvin İli  Borçka  İlçesine  bağlı  Düzköy Köyü  sınırları  içerisinde  AER  Enerji Elektrik Üretim Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “İlhan Regülatörü ve HES” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 03/11/2017 tarih ve 108 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Artvin İli Borçka İlçesine bağlı Düzköy Köyü sınırları içerisinde AER Enerji Elektrik Üretim Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “İlhan Regülatörü ve HES” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. Maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili 30/11/2017 tarih ve 25 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

Artvin İli, Borçka İlçesine bağlı Düzköy Köyü sınırları içerisinde AER Enerji Elektrik Üretim Limited Şirketi tarafından yapımı planlanan “İlhan Regülatörü ve HES” projesine ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve kurum görüşlerinde herhangi bir sakınca olmadığından, hazırlanan 29971 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 29973 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddeleri hükümleri uyarınca onaylanmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde CHP Grubunun ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 5: Mülkiyeti  İl  Özel  İdaresine  ait  Artvin  İli,  Hopa  İlçesi,  Yukarı  Kuledibi Mahallesi Baruthane mevkiinde tapuda 535 ada ve 59 no’lu parselde kayıtlı 3.593,91 M²’lik “İki adet Harabe Barut Deposu ve Tarla” niteliğindeki taşınmazın, Hopa Temel Lisesi Müdürlüğüne kiralanması veya Hopa Belediye Başkanlığına devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

Karar: İl Genel Meclisimizin 15/11/2017 tarih ve 116 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Hopa İlçesi, Yukarı Kuledibi Mahallesi Baruthane mevkiinde tapuda 535 ada ve 59 nolu parselde kayıtlı 3.593,91 M²’lik “İki adet Harabe Barut Deposu ve Tarla” niteliğindeki taşınmazın, Hopa Temel Lisesi Müdürlüğüne kiralanması veya Hopa Belediye Başkanlığına devri ile ilgili 29/11/2017 tarih ve 29 sayılı Komisyon raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde,  Artvin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 25/10/2017 tarih ve 17684467 sayılı yazılarına istinaden, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Artvin İli, Hopa İlçesi, Yukarı Kule dibi Mahallesi Baruthane mevkiinde tapuda 535 ada ve 59 no’lu parselde kayıtlı 3.593,91 M²’lik “İki adet Harabe Barut Deposu ve Tarla” niteliğindeki taşınmazın, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Hopa Temel Lisesi Müdürlüğüne kiralanması talep edilmiştir.

Hopa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.10.2017 tarih ve 2901 sayılı yazılarına istinaden söz konusu taşınmazın, Mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine istinaden 61.096,47.-TL bedel üzerinden Hopa Belediye Başkanlığına devri talep edilmiştir.

Ancak İl Genel Meclisimizin 08.05.2017 tarih ve 59 sayılı kararı ile Artvin İli, Hopa İlçesi, Yukarı Kuledibi Mahallesinde tapuda 535 ada ve 59 nolu parselde kayıtlı 3.593,91 M²’lik “İki Adet Harabe Barut Deposu ve Tarla” niteliğindeki taşınmazın satışından elde edilen gelirin İl Özel İdaresine gelir getirici hizmetlerde kullanılması koşuluyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satışına karar verilmiş olduğundan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 6: 5263  sayılı  Sosyal  Yardımlaşma  ve  Dayanışma  Vakfı  Genel  Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanununun 19. maddesi gereğince Vakıf Mütevelli Heyeti üyeliği için 2 asil ve 2 yedek üyenin belirlenmesi.

Karar: 9 Aralık 2004 tarih ve 25665 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19. maddesi gereğince “… Hayırsever vatandaşlar arasından İl Genel Meclisinin seçeceği iki kişi mütevelli heyetinde görev alır.” hükmü gereğince Merkez ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği için Merkez, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Şavşat ve Yusufeli İlçelerinden 2 asil ve 2 yedek üye (…İl veya ilçede bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu olmaması halinde, hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği üçüncü bir kişi daha mütevelli heyetinde görev yapar) denildiğinden, Murgul İlçesinde Kanunda belirtilen amaçlara yönelik sivil toplum kuruluşu bulunmadığından 3 asil ve 3 yedek üyenin belirlenmesi için isimler üzerinde yapılan açık oylama neticesinde ile Mütevelli Heyeti üyeliğine seçilmelerine karar verildi.