AnasayfaArtvin'den HaberlerARTVİN TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ YAŞAR KARS AÇIKLADI

ARTVİN TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ YAŞAR KARS AÇIKLADI

ARTVİN TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ YAŞAR KARS AÇIKLADI

yasar-kars

“ŞUBE TESCİLLERİ KANUNEN ZORUNLUDUR”.

Ticari bütün işletmelerin şubeleri de tescile tabidir.

ARTVİN-Artvin Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamada, ticari işletmelerin şubelerinin de tescile tabi olduğu belirtildi.

 

Konuyla ilgili olarak Artvin Ticaret Sicil Müdürü Yaşar KARS tarafından yapılan açıklamada; “Artvin Ticaret Siciline merkez kaydı olan veya merkez kaydı başka bir yerde olan, Artvin Merkez, Şavşat, Ardanuç ile Yusufeli ilçelerinde ticari faaliyet gösteren ticari işletmelerin, açık ve faal olan şubelerinin de tescil işlemini yaptırması gerektiğini belirtti.

 

Kanunen her şubenin ticaret siciline tescil ettirilmesi gerektiğini ifade eden Yaşar KARS, bu anlamda faaliyette olan şubelerin tespit edilmesi durumunda, cezai müeyyideyle karşılaşacaklarını kaydederek;  Konuyla ilgili ayrıntılı bilgilendirme metninin de Artvin Ticaret ve Sanayi Odası resmi web sayfası, Ticaret Sicili Duyuruları kısmında yayınlandığını kaydetti.

 

BİLGİ METNİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 3 üncü maddesinin; “Bu kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir.” Hükmü ile ticari işler sayılmıştır. 11 inci maddesinin birinci fıkrasının, “Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.” 40’ıncı maddesinde ise “her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.” Hükümleri amirdir.

Diğer taraftan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9/2’nci maddesinde; “Bir merkez bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezden tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınai faaliyet ve ticari muamele yapan yerler ve satış mağazalarının bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılacakları belirtilmiştir.

Buna göre, yukarıda yer alan hükümler karşısında şirketin merkez adresinden farklı bir adreste faaliyet gösteren tesis, fabrika gibi ticari şekilde işletilen işletmeler ile ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerdeki ticaret sicili müdürlüğüne tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir. Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde, Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmak zorundadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tacir sayılan gerçek veya tüzel kişilerin ticari merkezleri dışında ticari faaliyet gösterdiği yerlerin şube sayılması ve bu şubelerin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu bakımdan Artvin Merkez, Ardanuç,  Şavşat ve Yusufeli’ de şube tescili yaptırmayan ticari teşekküllerin tescil işlemini yaptırması gerekmektedir. Herhangi bir tespit halinde, tescile davet tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,  kanunu mecburiyetin yerine getirilmesi veya tescilden kaçınma için haklı bir sebebiyet var ise o sebebi gayet açık ve etraflı olarak ve onu ispata elverişli delilleriyle beraber bildirilmesine ve bu davetin neticesiz bırakılması halinde Türk Ticaret Kanununun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen müeyyide uygulanacaktır.

HAYATİ AKBAŞ