AnasayfaArtvin'den HaberlerAV SEZONU BAŞLADI, AVCILARA UYARILAR GELDİ

AV SEZONU BAŞLADI, AVCILARA UYARILAR GELDİ

AV SEZONU BAŞLADI, AVCILARA UYARILAR GELDİ

 

AV VE YABAN HAYATI HAKKINDA DUYURU YAPILDI

 

Orman Şube Müdürlüğü’nden Av ve Yaban Hayatı Hakkında Duyuru Yapıldı

 

Hayati Akbaş

 

ARTVİN-Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak 03 Mayıs 2017 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu, 2017-2018 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 16 sayılı kararı almış ve alınan bu karar 22 Mayıs 2017 tarihli ve 30073 sayılı Mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

 

Buna göre; 2017-2018 Av Döneminde avlanma; Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde 19 Ağustos 2017 tarihinde bıldırcın, üveyik alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlamıştır.

 

Alınan karar uyarınca genel ve devlet avlaklarda Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde (idari tatiller dahil) avlanma yapılabilecektir.

 

Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir

 

Avına izin verilen bazı av hayvanları için avcı başına belirlenen bir günlük avlanma limitleri aşağıda yer almıştır.

 

Kuşlar için; Bıldırcın:10, üveyik:5, karatavuk: 3, çulluk 5, sakarmeke:4, tahtalı 4, sakarca: 3’er, suçulluğu (bekasin):1, kınalı, kum keklik toplamda 2, çil keklik 2, (bu av sezonunda sadece Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Iğdır, Kars, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Malatya, Erzincan, Erzurum, Van, Kayseri, Aksaray, Tunceli, Giresun, Yozgat, Bayburt ve Tokat illerinde avlanacaktır), yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, elmabaş patka ve çıkrıkçın: toplamda:6

Memeliler için: Yabani tavşan: 1, adatavşanı 2, yaban domuzu: 5, çakal: 1, tilki: 2,

olarak belirlenmiştir.

Av Dönüşünde Avcıların Taşıyacakları Av Hayvanı Miktarı Belirlenmiştir (Bagaj Limiti)

 

Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası ve/veya avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için avcı başına günlük belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamayacaktır.

Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcıların beyanları doğrultusunda, birbirini takip eden ava açık iki gün, av dönüşlerinde bagajlarında avcı başına iki günlük limiti bulundurabilecektir.

 

Kota Bitince Av Yasak

 

İlan edilmiş genel ve devlet avlaklarında belirlenen kotalar; Bakanlığın belirleyeceği kurallar doğrultusunda, avlanma süreleri içinde günlük avlanma limitlerine göre MAK tarafından belirlenen avlanma günlerinde “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” alınarak avlanılabilecektir.

 

Bakanlığımızca genel ve devlet avlaklarında bazı yerli av hayvanı türleri için yıllık kota belirlenmiştir. MAK kararı çerçevesinde genel ve devlet avlaklarında yıllık kotası biten türler bu avlaklarda avlanamayacaktır.

 

Avlaklarda İzin Alınarak Avlanılacaktır

 

Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 2017-2018 av döneminde uygulamaya konulan 0850- 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir.

 

 

Kararı uyarınca aşağıdaki alanlarda avlanma yapılamayacaktır

 

Genel, devlet, örnek ve özel avlaklar dışındaki alanlarda, Avın yasaklandığı genel ve devlet avlaklar ile sahalarda,  Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve/veya diğer kurumlar tarafından ağaçlandırılmış, erozyon kontrol çalışması yapılmış alanlar ile doğal olarak gençlik gelmiş ormanlık alanlarda ortalama fidan boyunun 2 metrenin altında olan alanlarda, Tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak koruma sahalarında, Arboretumlarda, Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, şehir ormanlarında, Karayolları Genel Müdürlüğü haritasında belirtilen yollarda, Orman içi göletler ile il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Gölleri hariç),  Etrafı hendek veya herhangi bir şekilde çevrilen yerlerde, ekili alanlarda, Yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan,

avlanmak yasaktır.

 

Korunan Alanlarda Av Yapılmayacak

 

Yaban Hayatı Koruma Sahalarında, Milli Parklarda, Tabiat Parklarında, Tabiat Koruma Alanlarında, Özel çevre koruma bölgelerinde, Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında, Yaban Hayvanı Üretme Yerleri ve İstasyonlarında, Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahalarında, Bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek/ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda, avlanmak yasaktır. Belirtilen sahalarda, mevzuat doğrultusunda izin verilen avcılık ve av turizmi faaliyetlerine ilişkin hükümler saklı bulunmaktadır.

 

Avlanmada Kullanılması ve Bulundurulması Yasaklanan Araçlar, Gereçler ve Özellikleri ile Avlanma Esasları Belirlenmiştir.

 

Namludaki fişek hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar, Canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazlar,

Zehirli veya uyuşturucu yem, ilaç vb. malzemeler, Bakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar, Kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak mahiyetteki kullandıkları aydınlatma araçları hariç, ışık yayan araç ve gereçler, şarjlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalışan el projektörleri; petrol türevleriyle çalışan her türlü ışık kaynakları,  Motorlu tekne ve benzeri araçlar, avlanma da kullanılamaz.

Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık gümeler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanılamaz.

 

Yasaklanan Avlanma Usulleri Belirlendi

 

Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını güme kullanarak avlamak, Kara ve hava araçlarıyla hareket halindeyken avlanmak, Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak, Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak, Tarımsal faaliyetler sırasında biçerdöver ve traktörlerde tüfek bulundurmak, Yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak alıkoymak; boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak, Av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak,  Av ve yaban hayvanlarının kuluçka ve üreme alanlarına zarar vermek, yasaktır.

Yaralı bulunan av ve yaban hayvanları en yakın Bakanlığımız birimlerine veya emniyet birimlerine bildirilmelidir.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin T.C. Ziraat Bankası şubelerindeki döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.

Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete ’de yayımlanan 16 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur.  İlgililere ve avcılara duyurulur” ifadelerine yer verildi.