AnasayfaArtvin'den HaberlerARICILIK YATIRIMLARINA HİBE DESTEĞİ SAĞLANDI

ARICILIK YATIRIMLARINA HİBE DESTEĞİ SAĞLANDI

ARICILIK YATIRIMLARINA HİBE DESTEĞİ SAĞLANDI

 

Hayati Akbaş

RİZE-Arıcılık Yatırımlarının Desteklemesinde; bal süzme makinası, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası, bal sağım çadırı malzemelerini hibe desteği sağlanacaktır. Hibe Programlarına yatırım konularına göre gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

Başvuruda Aranacak Belge ve Bilgiler

  1. a) Hibe Başvuru Formu (Arıcılık için Ek-1)
  2. b) İkametgâh belgesi,
  3. c) Yatırımcıya ilişkin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı (Tüzel Kişilik),

ç)  Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak),

  1. d) Temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişilik)
  2. e) Tahmini Sabit Yatırım Tutarı ve Termin Plan Tabloları (Ek-3) veya (Ek-4)

f)Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),

Arıcılık desteklemesinde makine alet-ekipman için ödenecek hibe desteği 5.000 TL olarak açıklandı